BTC-比特币 BTC-比特币
本站论坛
¥86,280.45 -0.28%

≈$12,903.10

24H最高 ¥87852.06

24H最低 ¥84871.42

流通市值 第1名

¥1,535,161,041,069

≈$229,580,819,630

≈17,697,788BTC

66.72%
占全球总市值

流通量

18,518,575 BTC

总发行量

21,000,000 BTC BTC

0.0%
流通率

24H成交额 第3名

¥1,535,161,041,069

≈$229,580,819,630

≈17,697,788BTC

4.57%
换手率
BTC行情 币种简况

BTC市场行情

# 交易所 交易对 价格 成交量 成交额 占比 更新时间
1 Bithumb GlobalBithumb Global BTC/EUSD 676063168.00 1,497.75 ¥10,125.72万亿 36.35% 2019-09-28
2 XstarXstar BTC/USDT 59294.34 1,552.39万 ¥9,204.81亿 33.14% 2019-10-11
3 EMEXEMEX BTC/USDT 59672.50 205.04万 ¥1,223.53亿 4.4% 2019-10-11
4 ANTCoinANTCoin BTC/USDT 74060.26 50.18万 ¥371.65亿 1.36% 2020-07-27
5 BitMEXBitMEX BTC永续/USD 68575.90 43.37万 ¥297.43亿 1.09% 2020-02-06
6 BFX合约平台BFX合约平台 BTC永续/USDT 81751.40 30.74万 ¥251.27亿 0.93% 2020-08-21
7 BTC永续/USDT 72203.88 24.05万 ¥173.64亿 0.63% 2020-07-27
8 比太网比太网 BTC/USDT 86256.45 16.02万 ¥138.17亿 0.53% 1天前
9 CoinBeneCoinBene BTC/USDT 86299.30 13.41万 ¥115.73亿 0.44% 2天前
10 CoinBeneCoinBene BTC永续/USDT 81734.12 13.84万 ¥113.09亿 0.42% 2020-08-21
11 BingoExBingoEx BTC/USDT 86391.15 12.74万 ¥110.02亿 0.42% 2天前
12 GAEAGAEA BTC永续/USDT 81969.10 13.71万 ¥112.39亿 0.42% 2020-08-21
13 VVBTCVVBTC BTC/USDT 77176.21 14.05万 ¥108.42亿 0.41% 2020-10-15
14 币安网币安网 BTC永续.125X/USDT 81758.73 11.14万 ¥91.08亿 0.34% 2020-08-21
15 CoinTigerCoinTiger BTC永续/USDT 81773.10 11.14万 ¥91.08亿 0.34% 2020-08-21
16 BTC/USD 76722.90 11.18万 ¥85.75亿 0.33% 2020-10-15
17 IX交易所IX交易所 BTC/USDT 85690.67 9.40万 ¥80.58亿 0.31% 1天前
18 CITEXCITEX BTC/USDT 86704.84 9.26万 ¥80.31亿 0.31% 2天前
19 BitgetBitget BTC正向永续/USD 78732.55 10.50万 ¥82.64亿 0.3% 2020-08-12
20 BitgetBitget BTC正向永续/USDT 81754.86 9.60万 ¥78.46亿 0.29% 2020-08-21
21 SJS.COMSJS.COM BTC/USDT 86234.62 7.77万 ¥66.99亿 0.26% 2天前
22 开心开心 BTC/USDT永续/USDT 75256.03 9.40万 ¥70.76亿 0.25% 2019-09-04
23 阿波罗(Asproex)阿波罗(Asproex) BTC/USDT 86258.66 7.22万 ¥62.28亿 0.24% 2天前
24 BitMEXBitMEX XBT永续/USD 81806.69 7.41万 ¥60.66亿 0.22% 2020-08-21
25 BTC_SWAP/USDT 74142.70 7.98万 ¥59.19亿 0.21% 2019-08-26
26 ZG.comZG.com BTC/USDT 86336.34 6.31万 ¥54.44亿 0.21% 2天前
27 BBECOINBBECOIN BTC/USDT 49330.89 10.87万 ¥53.62亿 0.19% 2019-11-24
28 BTC应价/USDT 65260.30 7.42万 ¥48.43亿 0.18% 2020-07-22
29 币安网币安网 BTC/USDT 86265.67 5.54万 ¥47.77亿 0.18% 1天前
30 币咖币咖 BTC/USDT 86391.09 5.09万 ¥43.96亿 0.17% 2天前
31 BitgetBitget BTC永续/USD 64180.43 6.75万 ¥43.35亿 0.16% 2019-11-01
32 COINBIGCOINBIG BTC/USDT 86226.82 4.94万 ¥42.58亿 0.16% 1天前
33 CASACASA BTC/USDT 54361.75 7.99万 ¥43.44亿 0.16% 2019-12-02
34 雷盾交易所雷盾交易所 BTC/USDT 86247.02 4.83万 ¥41.69亿 0.16% 1天前
35 XT网XT网 BTC/USDT 86278.51 4.86万 ¥41.92亿 0.16% 1天前
36 坚果坚果 BTC/USDT 86394.76 4.34万 ¥37.51亿 0.14% 2天前
37 BB.VIPBB.VIP BTC/USDT 86399.49 4.41万 ¥38.08亿 0.15% 2天前
38 BICCBICC BTC/USDT 86400.09 4.41万 ¥38.09亿 0.15% 2天前
39 BobooBoboo BTC/USDT 86394.76 4.41万 ¥38.09亿 0.15% 2天前
40 开心开心 BTC永续/USDT 48166.88 8.24万 ¥39.71亿 0.14% 2019-12-17
41 HomiExHomiEx BTC/USDT 86394.76 4.34万 ¥37.51亿 0.14% 2天前
42 比特现金比特现金 BTC/USDC 74702.26 5.65万 ¥42.18亿 0.15% 2019-10-05
43 TSCTSC BTC/USDT 86394.76 4.34万 ¥37.51亿 0.14% 2天前
44 币民网币民网 BTC/USDT 86394.76 4.41万 ¥38.09亿 0.15% 2天前
45 BafeExBafeEx BTC/USDT 86394.76 4.34万 ¥37.51亿 0.14% 2天前
46 比特牛比特牛 BTC/USDT 86394.76 4.41万 ¥38.09亿 0.15% 2天前
47 G币G币 BTC/USDT 74838.91 4.61万 ¥34.49亿 0.13% 2019-07-14
48 RightBTCRightBTC BTC/USD 67316.77 5.11万 ¥34.37亿 0.13% 2020-02-08
49 BIONEBIONE BTC/USDT 86323.86 3.91万 ¥33.79亿 0.13% 2天前
50 VBcoinVBcoin BTC/USDT 86413.63 3.91万 ¥33.83亿 0.13% 2天前
成交额排行榜
  • 交易所
  • 币种
排名 交易所 成交额
1 CFMcoinCFMcoin ¥474,112.55万亿
2 GGBTCGGBTC ¥54,120.75万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,525.33亿
4 XstarXstar ¥8,867.49亿
5 BITKERBITKER ¥6,280.64亿
6 EMEXEMEX ¥1,371.64亿
7 热币全球热币全球 ¥858.70亿
8 ANTCoinANTCoin ¥626.39亿