BTC-比特币 BTC-比特币
本站论坛
¥81,450.34 + 0.84%

≈$11,689.20

24H最高 ¥82200.03

24H最低 ¥80342.44

流通市值 第1名

¥1,449,220,405,664

≈$207,982,276,880

≈17,798,936BTC

63.58%
占全球总市值

流通量

18,451,687 BTC

总发行量

21,000,000 BTC BTC

0.0%
流通率

24H成交额 第3名

¥1,449,220,405,664

≈$207,982,276,880

≈17,798,936BTC

4.58%
换手率
BTC行情 币种简况

BTC市场行情

# 交易所 交易对 价格 成交量 成交额 占比 更新时间
1 Bithumb GlobalBithumb Global BTC/EUSD 676063168.00 1,497.75 ¥10,125.72万亿 36.36% 2019-09-28
2 XstarXstar BTC/USDT 59294.34 1,552.39万 ¥9,204.81亿 33.14% 2019-10-11
3 EMEXEMEX BTC/USDT 59672.50 205.04万 ¥1,223.53亿 4.41% 2019-10-11
4 ANTCoinANTCoin BTC/USDT 74060.26 50.18万 ¥371.65亿 1.36% 2020-07-27
5 BitMEXBitMEX BTC永续/USD 68575.90 43.37万 ¥297.43亿 1.09% 2020-02-06
6 币安网币安网 BTC永续.125X/USD 66844.26 40.47万 ¥270.53亿 0.97% 2020-05-14
7 BFX合约平台BFX合约平台 BTC永续/USDT 81460.03 24.95万 ¥203.25亿 0.74% 41 分钟前
8 ICIC BTC/USDT 76952.45 24.63万 ¥189.51亿 0.69% 2020-07-29
9 BTC永续/USDT 72203.88 24.05万 ¥173.64亿 0.63% 2020-07-27
10 比太网比太网 BTC/USDT 81460.24 16.00万 ¥130.34亿 0.48% 41 分钟前
11 GAEAGAEA BTC永续/USDT 81131.91 13.20万 ¥107.08亿 0.39% 41 分钟前
12 币安网币安网 BTC永续.125X/USDT 81509.23 12.81万 ¥104.42亿 0.38% 41 分钟前
13 CoinTigerCoinTiger BTC永续/USDT 81496.68 12.81万 ¥104.42亿 0.38% 41 分钟前
14 亚交所亚交所 BTC/USDT 76811.54 12.89万 ¥99.00亿 0.36% 2020-07-29
15 SJS.COMSJS.COM BTC/USDT 76813.71 11.66万 ¥89.57亿 0.33% 2020-07-29
16 币咖币咖 BTC/USDT 72250.20 12.16万 ¥87.83亿 0.32% 2020-07-27
17 BitgetBitget BTC正向永续/USD 81494.24 9.68万 ¥78.91亿 0.29% 41 分钟前
18 BingoExBingoEx BTC/USDT 72142.57 10.70万 ¥77.21亿 0.28% 2020-07-27
19 BitMEXBitMEX XBT永续/USD 81584.83 8.87万 ¥72.39亿 0.27% 41 分钟前
20 VVBTCVVBTC BTC/USDT 81458.57 8.80万 ¥71.72亿 0.26% 41 分钟前
21 开心开心 BTC/USDT永续/USDT 75256.03 9.40万 ¥70.76亿 0.25% 2019-09-04
22 BTC_SWAP/USDT 74142.70 7.98万 ¥59.19亿 0.21% 2019-08-26
23 雷盾交易所雷盾交易所 BTC/LCNY 81142.71 6.57万 ¥53.29亿 0.2% 41 分钟前
24 CoinBeneCoinBene BTC永续/USDT 76942.75 7.24万 ¥55.71亿 0.2% 2020-07-31
25 BBECOINBBECOIN BTC/USDT 49330.89 10.87万 ¥53.62亿 0.19% 2019-11-24
26 BybitBybit BTC永续/USD 81549.98 5.97万 ¥48.65亿 0.18% 41 分钟前
27 BTC应价/USDT 65260.30 7.42万 ¥48.43亿 0.18% 2020-07-22
28 BitgetBitget BTC反向永续/USD 81494.24 5.67万 ¥46.17亿 0.17% 41 分钟前
29 CITEXCITEX BTC/USDT 76837.05 6.02万 ¥46.28亿 0.17% 2020-07-29
30 BitgetBitget BTC永续/USD 64180.43 6.75万 ¥43.35亿 0.16% 2019-11-01
31 HomiExHomiEx BTC/USDT 72165.87 6.12万 ¥44.14亿 0.16% 2020-07-27
32 币民网币民网 BTC/USDT 72246.70 6.12万 ¥44.21亿 0.16% 2020-07-27
33 TAB葡萄TAB葡萄 BTC/USDT 72219.06 6.13万 ¥44.24亿 0.16% 2020-07-27
34 BafeExBafeEx BTC/USDT 72265.45 6.12万 ¥44.22亿 0.16% 2020-07-27
35 比特牛比特牛 BTC/USDT 72204.44 6.12万 ¥44.18亿 0.16% 2020-07-27
36 IX交易所IX交易所 BTC/USDT 81452.44 5.26万 ¥42.81亿 0.16% 41 分钟前
37 ZG.comZG.com BTC/USDT 76823.40 5.70万 ¥43.80亿 0.16% 2020-07-29
38 CASACASA BTC/USDT 54361.75 7.99万 ¥43.44亿 0.16% 2019-12-02
39 坚果坚果 BTC/USDT 76816.23 5.14万 ¥39.50亿 0.14% 2020-07-29
40 BB.VIPBB.VIP BTC/USDT 76802.02 5.15万 ¥39.59亿 0.14% 2020-07-29
41 OKEXOKEX BTC季度/USD 83413.44 4.52万 ¥37.74亿 0.14% 41 分钟前
42 BHEXBHEX BTC/USDT 76831.01 5.20万 ¥39.96亿 0.15% 2020-07-29
43 BICCBICC BTC/USDT 76808.39 5.15万 ¥39.53亿 0.14% 2020-07-29
44 开心开心 BTC永续/USDT 48166.88 8.24万 ¥39.71亿 0.14% 2019-12-17
45 比特现金比特现金 BTC/USDC 74702.26 5.65万 ¥42.18亿 0.15% 2019-10-05
46 TSCTSC BTC/USDT 76822.74 5.14万 ¥39.50亿 0.14% 2020-07-29
47 ZG.TOPZG.TOP BTC/USDT 81459.61 5.17万 ¥42.14亿 0.15% 40 分钟前
48 久币网久币网 BTC/NQ 76791.11 5.50万 ¥42.21亿 0.15% 2020-07-29
49 雷盾交易所雷盾交易所 BTC/USDT 81461.84 5.12万 ¥41.74亿 0.15% 41 分钟前
50 币贝交易所币贝交易所 BTC/USDT 76742.64 5.18万 ¥39.72亿 0.14% 2020-07-29
成交额排行榜
  • 交易所
  • 币种
排名 交易所 成交额
1 CFMcoinCFMcoin ¥494,050.38万亿
2 GGBTCGGBTC ¥56,396.69万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,930.29亿
4 XstarXstar ¥9,245.48亿
5 BITKERBITKER ¥6,544.76亿
6 EMEXEMEX ¥1,523.31亿
7 币安网币安网 ¥937.50亿
8 热币全球热币全球 ¥892.22亿