BTC-比特币 BTC-比特币
本站论坛
¥57,806.21 -3.33%

≈$8,373.10

24H最高 ¥60506

24H最低 ¥57806.21

流通市值 第1名

¥1,028,527,801,186

≈$148,979,947,520

≈17,810,702BTC

59.2%
占全球总市值

流通量

18,124,562 BTC

总发行量

21,000,000 BTC BTC

0.0%
流通率

24H成交额 第3名

¥1,028,527,801,186

≈$148,979,947,520

≈17,810,702BTC

4.27%
换手率
BTC行情 币种简况

BTC市场行情

# 交易所 交易对 价格 成交量 成交额 占比 更新时间
1 Bithumb GlobalBithumb Global BTC/EUSD 676063168.00 1,497.75 ¥10,125.72万亿 39.43% 2019-09-28
2 XstarXstar BTC/USDT 59294.34 1,552.39万 ¥9,204.81亿 35.95% 2019-10-11
3 EMEXEMEX BTC/USDT 59672.50 205.04万 ¥1,223.53亿 4.78% 2019-10-11
4 ANTCoinANTCoin BTC/USDT 51839.29 61.03万 ¥316.38亿 1.25% 2019-12-10
5 BitMEXBitMEX BTC永续/USD 57591.50 30.31万 ¥174.56亿 0.7% 25 分钟前
6 BingoExBingoEx BTC/USDT 51681.05 26.96万 ¥139.34亿 0.55% 2019-12-10
7 GAEAGAEA BTC永续/USDT 57774.45 15.34万 ¥88.65亿 0.36% 25 分钟前
8 BitgetBitget BTC反向永续/USD 57605.31 14.81万 ¥85.29亿 0.34% 25 分钟前
9 OKEXOKEX BTC季度/USD 72169.22 9.98万 ¥72.03亿 0.29% 25 分钟前
10 BitgetBitget BTC正向永续/USD 57556.98 12.65万 ¥72.83亿 0.29% 25 分钟前
11 币全全球站币全全球站 BTC/USDT 57828.23 11.87万 ¥68.67亿 0.28% 24 分钟前
12 开心开心 BTC/USDT永续/USDT 75256.03 9.40万 ¥70.76亿 0.27% 2019-09-04
13 币夫币夫 BTC/USDT 57771.69 10.19万 ¥58.89亿 0.24% 25 分钟前
14 BTC_SWAP/USDT 74142.70 7.98万 ¥59.19亿 0.23% 2019-08-26
15 MXCMXC BTC永续/USDT 57362.29 9.89万 ¥56.73亿 0.23% 25 分钟前
16 币系币系 BTC/USDT 57827.75 9.64万 ¥55.76亿 0.22% 24 分钟前
17 BBECOINBBECOIN BTC/USDT 49330.89 10.87万 ¥53.62亿 0.21% 2019-11-24
18 BybitBybit BTC永续/USD 57567.34 8.47万 ¥48.74亿 0.2% 25 分钟前
19 BiBullBiBull BTC/USDT 51684.14 9.86万 ¥50.96亿 0.2% 2019-12-10
20 BiBossBiBoss BTC/USDT 51679.71 9.86万 ¥50.95亿 0.2% 2019-12-10
21 雷盾交易所雷盾交易所 BTC/USDT 57785.84 8.53万 ¥49.28亿 0.2% 25 分钟前
22 U网(UCEX)U网(UCEX) BTC/USDT 51684.14 9.86万 ¥50.96亿 0.2% 2019-12-10
23 币尔币尔 BTC/USDT 57792.26 8.18万 ¥47.27亿 0.19% 25 分钟前
24 比太网比太网 BTC/USDT 57818.70 8.01万 ¥46.29亿 0.19% 25 分钟前
25 HopexHopex BTC永续/USDT 57843.49 7.86万 ¥45.46亿 0.18% 25 分钟前
26 BitgetBitget BTC永续/USD 64180.43 6.75万 ¥43.35亿 0.17% 2019-11-01
27 BKEXBKEX BTC/USDT 57776.66 7.33万 ¥42.33亿 0.17% 25 分钟前
28 CASACASA BTC/USDT 54361.75 7.99万 ¥43.44亿 0.17% 2019-12-02
29 开心开心 BTC永续/USDT 48166.88 8.24万 ¥39.71亿 0.16% 2019-12-17
30 比特现金比特现金 BTC/USDC 74702.26 5.65万 ¥42.18亿 0.16% 2019-10-05
31 OCXOCX BTC/USDT 57807.24 6.45万 ¥37.29亿 0.15% 25 分钟前
32 G币G币 BTC/USDT 74838.91 4.61万 ¥34.49亿 0.14% 2019-07-14
33 RightBTCRightBTC BTC/USD 59745.76 6.10万 ¥36.42亿 0.15% 13 小时前
34 RightBTCRightBTC BTC/USDT 57847.49 6.09万 ¥35.25亿 0.14% 25 分钟前
35 比特现金比特现金 BTC/USDT 57789.71 5.93万 ¥34.28亿 0.14% 25 分钟前
36 IOAEXIOAEX BTC/USDT 77154.54 4.43万 ¥34.21亿 0.14% 2019-07-14
37 VVBTCVVBTC BTC/USDT 57782.11 6.06万 ¥35.02亿 0.14% 25 分钟前
38 BingbonBingbon BTC/USDT 51678.80 7.18万 ¥37.10亿 0.15% 2019-12-10
39 星客星客 BTC/USDT 57800.75 5.40万 ¥31.22亿 0.13% 25 分钟前
40 BTCCBTCC BTC当周/USD 49902.65 6.54万 ¥32.65亿 0.13% 2019-12-20
41 BTTEXBTTEX BTC/USDT 52703.39 6.32万 ¥33.29亿 0.13% 2019-11-30
42 MXCMXC BTC/USDT 57780.18 5.21万 ¥30.08亿 0.12% 25 分钟前
43 锐币锐币 BTC/USDT 51683.15 5.98万 ¥30.90亿 0.12% 2019-12-10
44 BobooBoboo BTC/USDT 51679.92 5.98万 ¥30.90亿 0.12% 2019-12-10
45 TAB葡萄TAB葡萄 BTC/USDT 51683.15 5.98万 ¥30.90亿 0.12% 2019-12-10
46 BitmomBitmom BTC/USDT 51683.15 5.98万 ¥30.90亿 0.12% 2019-12-10
47 BiKiBiKi BTC/USDT 57837.27 5.30万 ¥30.64亿 0.12% 25 分钟前
48 阿波罗(Asproex)阿波罗(Asproex) BTC/USDT 51683.15 5.98万 ¥30.90亿 0.12% 2019-12-10
49 爱彼爱彼 BTC/USDT 50277.65 5.93万 ¥29.80亿 0.12% 2019-11-28
50 币团网币团网 BTC/USDT 50591.12 5.71万 ¥28.90亿 0.12% 2019-12-31
成交额排行榜
  • 交易所
  • 币种
排名 交易所 成交额
1 CFMcoinCFMcoin ¥488,824.87万亿
2 GGBTCGGBTC ¥55,800.19万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,820.16亿
4 XstarXstar ¥9,141.00亿
5 BITKERBITKER ¥6,475.54亿
6 EMEXEMEX ¥1,191.78亿
7 CASACASA ¥489.92亿
8 BTCCBTCC ¥478.35亿