gate.io的Logo

gate.io

gate.io 大门交易平台,是一家有态度的全球区块链资产交易平台。
官网地址: 网站1 备用1 国家: 开曼群岛 论坛: gate.io 联系官方:

24小时平台成交额:

¥658,729,408 排名NO.15
$94,182,240 7,000BTC
  • 交易对
  • 平台简介
# 币种 交易对 价格 24H成交量 24H成交额 占比 更新时间
1 BTC永续-比特币BTC永续-比特币 BTC永续/USD ¥76947.44 3,837.11 ¥2.95亿 27.84% 2020-07-29
2 BTC永续-比特币BTC永续-比特币 BTC永续/USDT ¥65286.05 2,802.98 ¥1.83亿 16.95% 2020-05-23
3 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USDT ¥92794.62 1,362.92 ¥1.26亿 12.44% 2天前
4 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/USDT ¥2726.60 3.54万 ¥9,639.36万 9.48% 2天前
5 ETH永续-以太坊ETH永续-以太坊 ETH永续/USDT ¥2244.50 1.83万 ¥4,116.63万 3.88% 2020-07-29
6 BTC3L-比特币BTC3L-比特币 BTC3L/USDT ¥3.9841 791.33万 ¥3,152.70万 3.1% 2天前
7 DOT-波卡币DOT-波卡币 DOT/USDT ¥31.4535 78.70万 ¥2,475.46万 2.43% 2天前
8 FIL6FIL6 FIL6/USDT ¥121.61 19.27万 ¥2,343.23万 2.3% 2天前
9 FILFIL FIL/USDT ¥232.68 8.27万 ¥1,923.77万 1.89% 2天前
10 ETH3L-以太坊ETH3L-以太坊 ETH3L/USDT ¥3.5046 520.14万 ¥1,822.71万 1.79% 2天前
11 CRVCRV CRV/USDT ¥3.8880 249.03万 ¥968.22万 0.95% 2天前
12 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/USDT ¥17.9233 52.05万 ¥932.95万 0.92% 2天前
13 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/USDT ¥401.23 2.25万 ¥903.45万 0.89% 2天前
14 BSV永续-比特币SVBSV永续-比特币SV BSV永续/USDT ¥1522.71 5,634.48 ¥857.97万 0.81% 2020-07-29
15 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/USDT ¥1796.49 4,413.31 ¥792.85万 0.78% 2天前
16 BCH永续-比特现金BCH永续-比特现金 BCH永续/USDT ¥2040.32 3,412.68 ¥696.30万 0.66% 2020-07-29
17 EOS永续-柚子EOS永续-柚子 EOS永续/USDT ¥21.3208 30.64万 ¥653.22万 0.62% 2020-07-29
18 LTC永续-莱特币LTC永续-莱特币 LTC永续/USDT ¥392.10 1.51万 ¥593.16万 0.56% 2020-07-29
19 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/USDT ¥1.7110 308.36万 ¥527.61万 0.52% 2天前
20 GTGT GT/USDT ¥3.2414 148.89万 ¥482.61万 0.47% 2天前
21 XRP永续-瑞波币XRP永续-瑞波币 XRP永续/USDT ¥1.6978 290.71万 ¥493.57万 0.47% 2020-07-29
22 BCHSV-比特币SVBCHSV-比特币SV BCHSV/USDT ¥1180.58 3,965.15 ¥468.12万 0.46% 2天前
23 BTC3S-比特币BTC3S-比特币 BTC3S/USDT ¥0.111336 3,961.99万 ¥441.11万 0.43% 2天前
24 LTC3S-莱特币LTC3S-莱特币 LTC3S/USDT ¥0.185270 2,122.23万 ¥393.18万 0.39% 2天前
25 SUSHISUSHI SUSHI/USDT ¥4.5663 84.96万 ¥387.95万 0.38% 2天前
26 LTC3L-莱特币LTC3L-莱特币 LTC3L/USDT ¥0.710458 535.30万 ¥380.45万 0.37% 2天前
27 UNIUNI UNI/USDT ¥18.7016 17.85万 ¥333.90万 0.33% 2天前
28 ADA永续-艾达币ADA永续-艾达币 ADA永续/USDT ¥1.0282 261.85万 ¥269.29万 0.25% 2020-07-29
29 BCH3L-比特现金BCH3L-比特现金 BCH3L/USDT ¥0.359929 690.31万 ¥248.46万 0.24% 2天前
30 EOS3L-柚子EOS3L-柚子 EOS3L/USDT ¥0.273976 835.83万 ¥229.00万 0.23% 2天前
31 SALSAL SAL/USDT ¥573.13 3,111.83 ¥178.35万 0.17% 2020-09-09
32 ETH3S-以太坊ETH3S-以太坊 ETH3S/USDT ¥0.017526 9,017.12万 ¥158.04万 0.16% 2天前
33 BNB-币安币BNB-币安币 BNB/USDT ¥212.71 7,061.41 ¥150.20万 0.15% 2天前
34 JGNJGN JGN/USDT ¥0.899152 154.87万 ¥139.25万 0.14% 2天前
35 ONT永续-本体ONT永续-本体 ONT永续/USDT ¥5.0675 30.82万 ¥156.20万 0.15% 2020-07-29
36 ONT-本体ONT-本体 ONT/USDT ¥3.4180 40.29万 ¥137.70万 0.14% 2天前
37 SERO-超零币SERO-超零币 SERO/USDT ¥0.680240 215.38万 ¥146.51万 0.14% 2天前
38 HT-火币积分HT-火币积分 HT/USDT ¥28.8367 5.18万 ¥149.42万 0.15% 2天前
39 LINKLINK LINK/USDT ¥80.5812 1.90万 ¥152.79万 0.15% 2天前
40 HT永续-火币积分HT永续-火币积分 HT永续/USDT ¥31.3508 4.56万 ¥142.83万 0.13% 2020-07-29
41 XTZ3LXTZ3L XTZ3L/USDT ¥0.057884 2,246.83万 ¥130.06万 0.13% 2天前
42 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/USDT ¥0.411636 320.74万 ¥132.03万 0.13% 2天前
43 PHAPHA PHA/USDT ¥0.856175 155.69万 ¥133.30万 0.13% 2天前
44 BSV3L-比特币SVBSV3L-比特币SV BSV3L/USDT ¥0.129803 947.22万 ¥122.95万 0.12% 2天前
45 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/USDT ¥409.82 2,958.51 ¥121.25万 0.12% 2天前
46 ETC永续-以太经典ETC永续-以太经典 ETC永续/USDT ¥52.3564 2.20万 ¥115.43万 0.11% 2020-07-29
47 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/BTC ¥2732.44 414.66 ¥113.30万 0.11% 2天前
48 TRX-波场TRX-波场 TRX/USDT ¥0.180770 558.84万 ¥101.02万 0.1% 2天前
49 BCH3S-比特现金BCH3S-比特现金 BCH3S/USDT ¥0.238722 440.48万 ¥105.15万 0.1% 2天前
50 KSMKSM KSM/USDT ¥223.75 4,547.61 ¥101.75万 0.1% 2天前
51 TRX永续-波场TRX永续-波场 TRX永续/USDT ¥0.138263 740.86万 ¥102.43万 0.1% 2020-07-29
52 KINKIN KIN/USDT ¥0.000166 53.77亿 ¥89.39万 0.09% 2天前
53 EOS3S-柚子EOS3S-柚子 EOS3S/USDT ¥0.463476 205.40万 ¥95.20万 0.09% 2天前
54 COMPCOMP COMP/USDT ¥769.55 920.99 ¥70.88万 0.07% 2天前
55 MDAMDA MDA/USDT ¥3.3112 22.56万 ¥74.71万 0.07% 2天前
56 XTZXTZ XTZ/USDT ¥14.0198 5.90万 ¥82.69万 0.08% 2天前
57 RAMPRAMP RAMP/USDT ¥0.114244 720.37万 ¥82.30万 0.08% 2天前
58 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/USDT ¥34.2302 2.45万 ¥83.99万 0.08% 2天前
59 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/USDT ¥122.43 5,458.35 ¥66.83万 0.07% 7天前
60 SYLOSYLO SYLO/USDT ¥0.016213 4,176.56万 ¥67.72万 0.07% 7天前
61 BTT永续BTT永续 BTT永续/USDT ¥0.002704 2.53亿 ¥68.27万 0.06% 2020-07-29
62 ZILZIL ZIL/USDT ¥0.123356 463.85万 ¥57.22万 0.06% 2天前
63 XTZ3SXTZ3S XTZ3S/USDT ¥0.043312 1,473.47万 ¥63.82万 0.06% 2天前
64 RSRRSR RSR/USDT ¥0.100750 583.86万 ¥58.82万 0.06% 7天前
65 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/USDT ¥0.688298 89.00万 ¥61.26万 0.06% 2天前
66 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USDC ¥92785.70 6.52 ¥60.50万 0.06% 2天前
67 SRMSRM SRM/USDT ¥7.6928 8.35万 ¥64.24万 0.06% 2天前
68 AAVEAAVE AAVE/USDT ¥233.89 2,301.92 ¥53.84万 0.05% 2天前
69 ZEC永续-大零币ZEC永续-大零币 ZEC永续/USDT ¥501.85 1,026.28 ¥51.50万 0.05% 2020-07-29
70 GRIN-古灵币GRIN-古灵币 GRIN/USDT ¥1.8064 26.67万 ¥48.17万 0.05% 2天前
71 BNB永续-币安币BNB永续-币安币 BNB永续/USDT ¥141.84 3,498.37 ¥49.62万 0.05% 2020-07-29
72 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/USDT ¥0.017963 2,238.79万 ¥40.22万 0.04% 2天前
73 YAMV2YAMV2 YAMV2/USDT ¥60.0498 6,431.00 ¥38.62万 0.04% 7天前
74 KLAYKLAY KLAY/USDT ¥3.2911 12.72万 ¥41.86万 0.04% 2天前
75 YFIYFI YFI/USDT ¥90544.46 4.64 ¥42.05万 0.04% 2天前
76 TRX-波场TRX-波场 TRX/ETH ¥0.175633 242.53万 ¥42.60万 0.04% 2020-10-21
77 YFIIYFII YFII/USDT ¥10499.93 41.38 ¥43.45万 0.04% 2天前
78 AMPLAMPL AMPL/USDT ¥7.8768 4.89万 ¥38.50万 0.04% 2天前
79 DOSDOS DOS/USDT ¥0.425019 92.20万 ¥39.19万 0.04% 7天前
80 WNXMWNXM WNXM/USDT ¥189.28 1,886.77 ¥35.71万 0.04% 7天前
81 OMOM OM/USDT ¥0.496246 72.85万 ¥36.15万 0.04% 2天前
82 FILFIL FIL/BTC ¥241.45 1,489.43 ¥35.96万 0.04% 2天前
83 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/USDT ¥0.704414 56.84万 ¥40.04万 0.04% 2天前
84 NUNU NU/USDT ¥1.0237 35.79万 ¥36.63万 0.04% 2020-10-20
85 BSV3S-比特币SVBSV3S-比特币SV BSV3S/USDT ¥0.121006 340.34万 ¥41.18万 0.04% 2天前
86 BCD-比特币钻石BCD-比特币钻石 BCD/USDT ¥3.3777 11.66万 ¥39.38万 0.04% 2天前
87 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/BTC ¥17.8158 1.44万 ¥25.68万 0.03% 2020-10-23
88 DASH永续-达世币DASH永续-达世币 DASH永续/USDT ¥556.83 569.47 ¥31.71万 0.03% 2020-07-29
89 MBLMBL MBL/USDT ¥0.009851 2,626.99万 ¥25.88万 0.03% 2天前
90 PCXPCX PCX/USDT ¥21.3911 1.39万 ¥29.70万 0.03% 2020-10-16
91 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/USDT ¥900.63 377.98 ¥34.04万 0.03% 2天前
92 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/USDT ¥37.8799 9,381.29 ¥35.54万 0.03% 2天前
93 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/USDT ¥31.1245 9,690.71 ¥30.16万 0.03% 2天前
94 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/USDT ¥14.7464 1.94万 ¥28.67万 0.03% 2天前
95 BCHSV-比特币SVBCHSV-比特币SV BCHSV/BTC ¥1138.34 261.50 ¥29.77万 0.03% 2020-10-23
96 YAMYAM YAM/USDT ¥6.0637 5.28万 ¥31.99万 0.03% 2天前
97 ALGOALGO ALGO/USDT ¥1.9272 17.11万 ¥32.97万 0.03% 2天前
98 BEAMBEAM BEAM/USDT ¥1.6116 16.31万 ¥26.28万 0.03% 2天前
99 LAMBLAMB LAMB/USDT ¥0.108664 301.13万 ¥32.72万 0.03% 2天前
100 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/USDT ¥0.547952 58.07万 ¥31.82万 0.03% 2天前
101 XMR永续-门罗币XMR永续-门罗币 XMR永续/USDT ¥573.29 470.57 ¥26.98万 0.03% 2020-07-29
102 OCEAN-海洋协议OCEAN-海洋协议 OCEAN/USDT ¥3.5221 7.99万 ¥28.13万 0.03% 2天前
103 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/USDT ¥2.0716 15.21万 ¥31.51万 0.03% 2天前
104 HYVEHYVE HYVE/USDT ¥0.148001 139.91万 ¥20.71万 0.02% 2天前
105 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/BTC ¥373.77 469.54 ¥17.55万 0.02% 7天前
106 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/CNYX ¥6.8544 2.76万 ¥18.88万 0.02% 7天前
107 ARPA-阿帕奇ARPA-阿帕奇 ARPA/USDT ¥0.102667 206.50万 ¥21.20万 0.02% 2天前
108 QBTQBT QBT/USDT ¥0.016793 1,115.10万 ¥18.73万 0.02% 2020-10-16
109 BTS-比特股BTS-比特股 BTS/USDT ¥0.130391 137.65万 ¥17.95万 0.02% 2020-10-23
110 AVAXAVAX AVAX/ETH ¥28.6737 6,136.01 ¥17.59万 0.02% 2020-10-23
111 NEO永续-小蚁NEO永续-小蚁 NEO永续/USDT ¥85.0660 2,937.26 ¥24.99万 0.02% 2020-07-29
112 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/BTC ¥1.7029 9.12万 ¥15.53万 0.02% 2天前
113 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/ETH ¥17.1311 1.30万 ¥22.24万 0.02% 2020-10-17
114 XTZXTZ XTZ/BTC ¥14.4896 1.47万 ¥21.31万 0.02% 2020-10-22
115 DXDX DX/USDT ¥0.012766 1,273.37万 ¥16.26万 0.02% 2020-10-21
116 HNSHNS HNS/USDT ¥0.608052 34.45万 ¥20.95万 0.02% 2天前
117 CORALCORAL CORAL/USDT ¥7.2032 2.31万 ¥16.61万 0.02% 2020-10-22
118 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/USDT ¥476.70 360.97 ¥17.21万 0.02% 2天前
119 SUNSUN SUN/USDT ¥73.2028 2,625.62 ¥19.22万 0.02% 2020-10-21
120 FTIFTI FTI/USDT ¥0.001279 1.43亿 ¥18.30万 0.02% 2020-10-17
121 NAXNAX NAX/ETH ¥0.013115 1,495.07万 ¥19.61万 0.02% 2天前
122 NEARNEAR NEAR/USDT ¥4.6757 3.49万 ¥16.30万 0.02% 2020-10-22
123 MTRGMTRG MTRG/USDT ¥3.1373 5.31万 ¥16.66万 0.02% 2020-10-23
124 JSTJST JST/USDT ¥0.176876 130.45万 ¥23.07万 0.02% 2天前
125 ARAR AR/USDT ¥16.9758 1.28万 ¥21.75万 0.02% 2天前
126 SOLSOL SOL/USDT ¥12.9838 1.30万 ¥16.81万 0.02% 2020-10-23
127 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/USDT ¥20.8556 1.19万 ¥24.90万 0.02% 2020-10-22
128 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/BTC ¥486.63 470.28 ¥22.89万 0.02% 2020-10-13
129 MINIMINI MINI/USDT ¥0.490202 35.31万 ¥17.31万 0.02% 2天前
130 LIENLIEN LIEN/USDT ¥224.01 699.83 ¥15.68万 0.02% 2020-10-17
131 MANAMANA MANA/USDT ¥0.494565 38.06万 ¥18.82万 0.02% 2020-10-22
132 ATP-星途协议ATP-星途协议 ATP/USDT ¥0.007722 2,756.70万 ¥21.29万 0.02% 2天前
133 STORJSTORJ STORJ/USDT ¥2.5425 7.02万 ¥17.84万 0.02% 2020-10-21
134 RVNRVN RVN/USDT ¥0.084122 211.80万 ¥17.82万 0.02% 2020-10-22
135 GARDGARD GARD/USDT ¥0.001660 1.03亿 ¥17.02万 0.02% 2020-10-22
136 USDGUSDG USDG/USDT ¥6.7117 2.95万 ¥19.78万 0.02% 2天前
137 AVAXAVAX AVAX/USDT ¥29.3710 7,974.61 ¥23.42万 0.02% 7天前
138 MXCMXC MXC/USDT ¥0.096899 254.13万 ¥24.62万 0.02% 2天前
139 CTSICTSI CTSI/USDT ¥0.223928 88.52万 ¥19.82万 0.02% 2天前
140 ANKRANKR ANKR/USDT ¥0.065361 288.23万 ¥18.84万 0.02% 7天前
141 NAXNAX NAX/USDT ¥0.013094 1,598.27万 ¥20.93万 0.02% 2天前
142 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/USDT ¥23.7664 7,212.52 ¥17.14万 0.02% 7天前
143 PEARLPEARL PEARL/USDT ¥1270.67 137.00 ¥17.41万 0.02% 2020-10-16
144 LINKLINK LINK/ETH ¥79.2744 2,685.74 ¥21.29万 0.02% 7天前
145 RENREN REN/USDT ¥2.3483 8.90万 ¥20.90万 0.02% 2020-10-22
146 BLZBLZ BLZ/USDT ¥0.540448 29.31万 ¥15.84万 0.02% 7天前
147 RARIRARI RARI/USDT ¥15.6328 1.54万 ¥24.02万 0.02% 2天前
148 GSEGSE GSE/USDT ¥0.000180 11.07亿 ¥19.98万 0.02% 7天前
149 USDCUSDC USDC/USDT ¥6.7352 2.69万 ¥18.09万 0.02% 2天前
150 CKBCKB CKB/USDT ¥0.026974 680.92万 ¥18.37万 0.02% 2020-10-21
151 CRVCRV CRV/BTC ¥3.8605 4.79万 ¥18.50万 0.02% 2天前
152 ZPTZPT ZPT/USDT ¥0.003342 6,269.25万 ¥20.95万 0.02% 2020-10-22
153 DOTDOT DOT/BTC ¥31.4576 4,912.30 ¥15.45万 0.02% 2天前
154 AXISAXIS AXIS/USDT ¥5.3771 3.62万 ¥19.49万 0.02% 2020-10-21
155 JNT-加百利JNT-加百利 JNT/USDT ¥0.139674 118.23万 ¥16.51万 0.02% 2天前
156 CROCRO CRO/USDT ¥0.642666 31.33万 ¥20.13万 0.02% 7天前
157 ELECELEC ELEC/USDT ¥0.003870 4,776.56万 ¥18.49万 0.02% 7天前
158 ETHBULL-以太坊ETHBULL-以太坊 ETHBULL/USDT ¥3820.60 60.00 ¥22.92万 0.02% 2020-10-23
159 LRC-路印协议LRC-路印协议 LRC/USDT ¥1.0442 21.70万 ¥22.66万 0.02% 2天前
160 VIDYVIDY VIDY/USDT ¥0.008133 1,964.39万 ¥15.98万 0.02% 7天前
161 FILFIL FIL/ETH ¥176.99 875.48 ¥15.50万 0.02% 2020-10-22
162 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/BTC ¥1806.70 106.89 ¥19.31万 0.02% 2天前
163 BTTBTT BTT/USDT ¥0.002235 8,172.34万 ¥18.27万 0.02% 7天前
164 GTC-G币GTC-G币 GTC/USDT ¥0.038343 602.56万 ¥23.10万 0.02% 2天前
165 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/PAX ¥76319.88 2.26 ¥17.24万 0.02% 2020-10-13
166 HCHC HC/USDT ¥7.5306 1.41万 ¥10.62万 0.01% 2020-10-12
167 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/BTC ¥497.98 239.61 ¥11.93万 0.01% 2020-10-20
168 KGC-氪星球KGC-氪星球 KGC/USDT ¥0.001320 5,226.19万 ¥6.90万 0.01% 2020-10-12
169 ANT-阿拉贡ANT-阿拉贡 ANT/USDT ¥21.9530 3,746.03 ¥8.22万 0.01% 2020-10-20
170 TRBTRB TRB/USDT ¥159.59 473.89 ¥7.56万 0.01% 2020-10-19
171 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/ETH ¥0.706429 21.31万 ¥15.05万 0.01% 2天前
172 MIXMIX MIX/USDT ¥0.020734 391.50万 ¥8.12万 0.01% 2020-10-19
173 VET-唯链VET-唯链 VET/USDT ¥0.076002 194.51万 ¥14.78万 0.01% 2天前
174 HNSHNS HNS/BTC ¥0.603164 23.49万 ¥14.17万 0.01% 2天前
175 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/BTC ¥0.018184 788.21万 ¥14.34万 0.01% 2天前
176 ERG-尔格币ERG-尔格币 ERG/USDT ¥5.0924 2.70万 ¥13.77万 0.01% 2020-10-12
177 MTRMTR MTR/USDT ¥2.1665 4.28万 ¥9.28万 0.01% 2020-10-20
178 DAIDAI DAI/USDT ¥6.7224 1.57万 ¥10.58万 0.01% 2020-10-17
179 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/BTC ¥34.9215 4,034.25 ¥14.09万 0.01% 2020-10-20
180 BEAMBEAM BEAM/BTC ¥1.9406 4.38万 ¥8.51万 0.01% 2020-10-12
181 XTZXTZ XTZ/ETH ¥14.4965 1.03万 ¥14.89万 0.01% 2020-10-22
182 CORECORE CORE/USDT ¥35949.48 3.60 ¥12.94万 0.01% 2020-10-20
183 DATADATA DATA/USDT ¥0.339486 24.80万 ¥8.42万 0.01% 2020-10-20
184 TCTTCT TCT/USDT ¥0.049096 275.86万 ¥13.54万 0.01% 2020-10-15
185 FTMFTM FTM/USDT ¥0.165604 90.61万 ¥15.01万 0.01% 7天前
186 AAVEAAVE AAVE/ETH ¥264.56 510.82 ¥13.51万 0.01% 7天前
187 MANAMANA MANA/ETH ¥0.503601 25.02万 ¥12.60万 0.01% 2020-10-15
188 KNCKNC KNC/USDT ¥6.1828 1.34万 ¥8.26万 0.01% 2020-10-19
189 COCOSCOCOS COCOS/USDT ¥0.001804 5,504.72万 ¥9.93万 0.01% 2020-10-20
190 VALUEVALUE VALUE/USDT ¥22.0813 6,791.09 ¥15.00万 0.01% 2020-10-22
191 QKCQKC QKC/USDT ¥0.036052 338.23万 ¥12.19万 0.01% 2020-10-13
192 XEM-新经币XEM-新经币 XEM/USDT ¥0.824462 9.54万 ¥7.86万 0.01% 2020-10-12
193 GOFGOF GOF/USDT ¥4.1835 3.43万 ¥14.34万 0.01% 2020-10-22
194 GXS-公信宝GXS-公信宝 GXS/USDT ¥2.7915 3.77万 ¥10.53万 0.01% 2020-10-15
195 KAIKAI KAI/USDT ¥0.111369 85.76万 ¥9.55万 0.01% 2020-10-20
196 HAVHAV HAV/USDT ¥23.6070 2,252.10 ¥5.32万 0.01% 2020-07-29
197 XLM永续-恒星币XLM永续-恒星币 XLM永续/USDT ¥0.685711 16.63万 ¥11.40万 0.01% 2020-07-29
198 IRISIRIS IRIS/USDT ¥0.435411 23.44万 ¥10.21万 0.01% 2020-10-18
199 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/USDT ¥2.5843 5.56万 ¥14.36万 0.01% 2020-10-16
200 IHT-云产币IHT-云产币 IHT/USDT ¥0.007624 1,692.38万 ¥12.90万 0.01% 2020-10-13
201 GTGT GT/BTC ¥3.2481 4.52万 ¥14.67万 0.01% 2天前
202 THETATHETA THETA/USDT ¥4.3349 3.37万 ¥14.60万 0.01% 7天前
203 SNTSNT SNT/USDT ¥0.155853 57.39万 ¥8.94万 0.01% 2020-10-17
204 DATADATA DATA/ETH ¥0.291459 29.04万 ¥8.46万 0.01% 2020-10-18
205 RVCRVC RVC/USDT ¥0.001437 6,710.91万 ¥9.64万 0.01% 2020-10-20
206 SUTERSUTER SUTER/USDT ¥0.030953 349.39万 ¥10.81万 0.01% 2020-10-14
207 GOD-比特上帝GOD-比特上帝 GOD/USDT ¥35.0273 2,583.03 ¥9.05万 0.01% 2020-10-19
208 DPY-天算DPY-天算 DPY/USDT ¥0.042436 149.08万 ¥6.33万 0.01% 2020-10-12
209 SKM-时光簿SKM-时光簿 SKM/USDT ¥0.017539 591.72万 ¥10.38万 0.01% 2020-10-15
210 DBC-深脑链DBC-深脑链 DBC/USDT ¥0.004717 1,986.05万 ¥9.37万 0.01% 2020-10-19
211 UMAUMA UMA/USDT ¥60.1452 1,452.76 ¥8.74万 0.01% 2020-10-20
212 NESTNEST NEST/USDT ¥0.431223 27.09万 ¥11.68万 0.01% 2020-10-13
213 KFCKFC KFC/USDT ¥73.1329 1,908.79 ¥13.96万 0.01% 7天前
214 YFVYFV YFV/USDT ¥29.3769 4,334.72 ¥12.73万 0.01% 2020-10-16
215 ZRX永续-0x协议ZRX永续-0x协议 ZRX永续/USDT ¥2.7050 3.54万 ¥9.58万 0.01% 2020-07-29
216 SUPSUP SUP/USDT ¥1543.86 61.73 ¥9.53万 0.01% 2020-10-19
217 AKROAKRO AKRO/USDT ¥0.085135 112.65万 ¥9.59万 0.01% 2020-10-20
218 TFUELTFUEL TFUEL/ETH ¥0.065382 115.34万 ¥7.54万 0.01% 2020-10-19
219 LBALBA LBA/USDT ¥0.115431 80.87万 ¥9.34万 0.01% 2020-10-19
220 WICC-维基币WICC-维基币 WICC/USDT ¥1.3462 6.35万 ¥8.55万 0.01% 2020-10-17
221 KAVAKAVA KAVA/USDT ¥16.1926 6,957.23 ¥11.27万 0.01% 2020-10-15
222 TFUELTFUEL TFUEL/USDT ¥0.065489 144.66万 ¥9.47万 0.01% 2020-10-19
223 ELFELF ELF/USDT ¥0.652699 12.96万 ¥8.46万 0.01% 2020-10-12
224 ETHBEAR-以太坊ETHBEAR-以太坊 ETHBEAR/USDT ¥0.395371 32.74万 ¥12.94万 0.01% 2020-10-19
225 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/BTC ¥20.3942 4,162.07 ¥8.49万 0.01% 2020-10-17
226 GNXGNX GNX/USDT ¥0.175606 75.44万 ¥13.25万 0.01% 2020-10-12
227 IHT-云产币IHT-云产币 IHT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
228 XVGXVG XVG/BTC ¥0.029893 48.46万 ¥1.45万 0.0% 2020-10-12
229 XMC-门罗经典XMC-门罗经典 XMC/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-03
230 QBTQBT QBT/QTUM ¥0.030523 1.20万 ¥367.28 0.0% 2020-07-28
231 PAXPAX PAX/USDT ¥6.7291 31.34 ¥210.86 0.0% 2020-10-12
232 SASHIMISASHIMI SASHIMI/USDT ¥0.380573 2,451.76 ¥933.04 0.0% 2020-10-12
233 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/ETH ¥15.9652 682.58 ¥1.09万 0.0% 2020-10-12
234 ZPTZPT ZPT/BTC ¥0.005352 3.50万 ¥187.12 0.0% 2020-07-29
235 DOCKDOCK DOCK/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
236 QSPQSP QSP/USDT ¥0.191297 3,692.56 ¥706.38 0.0% 2020-10-12
237 TUSDTUSD TUSD/CNYX ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-08-22
238 ELECELEC ELEC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
239 DGD-黄金代币DGD-黄金代币 DGD/USDT ¥99.3078 9.71 ¥964.27 0.0% 2020-01-31
240 DBC-深脑链DBC-深脑链 DBC/ETH ¥0.004111 29.22万 ¥1,201.40 0.0% 2020-10-12
241 HAVHAV HAV/ETH ¥7.3257 12.31 ¥90.21 0.0% 2020-07-29
242 SKM-时光簿SKM-时光簿 SKM/ETH ¥0.015236 5.70万 ¥867.64 0.0% 2020-10-12
243 BLZBLZ BLZ/ETH ¥0.789436 422.20 ¥333.30 0.0% 2020-10-12
244 QLCQLC QLC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
245 GASGAS GAS/BTC ¥10.5099 55.88 ¥587.27 0.0% 2020-10-12
246 CVCCVC CVC/ETH ¥0.194207 3,899.95 ¥757.37 0.0% 2020-10-12
247 SWTHSWTH SWTH/USDT ¥0.172895 8,182.79 ¥1,414.79 0.0% 2020-10-12
248 UNIUNI UNI/ETH ¥23.2567 3.93 ¥91.30 0.0% 2020-10-12
249 MTVMTV MTV/USDT ¥0.002816 31.20万 ¥878.48 0.0% 2020-10-12
250 JNT-加百利JNT-加百利 JNT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
251 MINIMINI MINI/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-09
252 RUFFRUFF RUFF/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
253 MANMAN MAN/USDT ¥0.031658 33.96万 ¥1.07万 0.0% 2020-10-12
254 RENREN REN/ETH ¥2.7644 3,930.90 ¥1.09万 0.0% 2020-10-12
255 BTS-比特股BTS-比特股 BTS/BTC ¥0.137969 2.44万 ¥3,363.72 0.0% 2020-10-12
256 TROYTROY TROY/USDT ¥0.021777 5.94万 ¥1,293.68 0.0% 2020-10-12
257 WINGWING WING/USDT ¥130.67 21.15 ¥2,763.16 0.0% 2020-10-12
258 MDAMDA MDA/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-06
259 STX-拳王币STX-拳王币 STX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
260 MEDMED MED/USDT ¥0.033713 6,058.04 ¥204.23 0.0% 2020-10-12
261 MANMAN MAN/ETH ¥0.032009 5.68万 ¥1,816.85 0.0% 2020-10-12
262 ABT-区块基石ABT-区块基石 ABT/USDT ¥0.597465 1.36万 ¥8,128.90 0.0% 2020-10-12
263 GTC-G币GTC-G币 GTC/BTC ¥0.046753 891.10 ¥41.66 0.0% 2020-10-12
264 GSEGSE GSE/ETH ¥0.000227 97.10万 ¥220.33 0.0% 2020-07-27
265 SMTSMT SMT/USDT ¥0.021555 40.42万 ¥8,712.56 0.0% 2020-10-12
266 CELOCELO CELO/USDT ¥14.7918 215.51 ¥3,187.78 0.0% 2020-10-12
267 ABT-区块基石ABT-区块基石 ABT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
268 XVGXVG XVG/USDT ¥0.030857 118.57万 ¥3.66万 0.0% 2020-10-12
269 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
270 GMAT-高维地球GMAT-高维地球 GMAT/USDT ¥0.002027 298.63万 ¥6,054.61 0.0% 2020-10-12
271 DOCKDOCK DOCK/USDT ¥0.076903 18.62万 ¥1.43万 0.0% 2020-10-12
272 STORJSTORJ STORJ/BTC ¥3.9600 1,226.77 ¥4,857.59 0.0% 2020-10-12
273 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
274 RDN-雷电网络RDN-雷电网络 RDN/USDT ¥1.3128 6,817.93 ¥8,950.60 0.0% 2020-10-12
275 DIADIA DIA/USDT ¥9.7467 2,144.99 ¥2.09万 0.0% 2020-10-12
276 NKNNKN NKN/USDT ¥0.130675 3.81万 ¥4,979.84 0.0% 2020-10-12
277 OAXOAX OAX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
278 LBALBA LBA/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
279 SWRVSWRV SWRV/USDT ¥5.0518 1,158.26 ¥5,851.39 0.0% 2020-10-12
280 ONT-本体ONT-本体 ONT/ETH ¥3.9748 392.89 ¥1,561.70 0.0% 2020-10-12
281 OPENOPEN OPEN/USDT ¥0.004796 30.06万 ¥1,441.66 0.0% 2020-10-12
282 BALBAL BAL/ETH ¥103.09 9.00 ¥927.86 0.0% 2020-10-12
283 WNXMWNXM WNXM/ETH ¥234.98 18.78 ¥4,412.49 0.0% 2020-10-12
284 PSTPST PST/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
285 BKCBKC BKC/USDT ¥0.000862 10.26万 ¥88.47 0.0% 2020-10-12
286 ADELADEL ADEL/USDT ¥2.2295 1,055.13 ¥2,352.48 0.0% 2020-10-12
287 BOTBOT BOT/USDT ¥2483.56 3.16 ¥7,860.27 0.0% 2020-10-12
288 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/BTC ¥5.5294 101.85 ¥563.20 0.0% 2020-10-12
289 TSLTSL TSL/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
290 MEDMED MED/QTUM ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-09-11
291 BCX-比特无限BCX-比特无限 BCX/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
292 QLCQLC QLC/BTC ¥0.111141 2.00万 ¥2,225.17 0.0% 2020-10-12
293 CKBCKB CKB/ETH ¥0.031955 10.18万 ¥3,252.45 0.0% 2020-10-12
294 CVCCVC CVC/USDT ¥0.191970 2.75万 ¥5,280.19 0.0% 2020-10-12
295 OMOM OM/ETH ¥0.862856 4,021.97 ¥3,469.27 0.0% 2020-10-12
296 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/CNYX ¥1529.34 9.05 ¥1.38万 0.0% 2020-07-03
297 ULUULU ULU/ETH ¥33.8245 .35 ¥12.01 0.0% 2020-10-12
298 MOBIMOBI MOBI/USDT ¥0.040954 23.82万 ¥9,756.33 0.0% 2020-10-12
299 REMREM REM/USDT ¥0.012529 265.53万 ¥3.33万 0.0% 2020-10-12
300 SXPSXP SXP/ETH ¥8.8374 224.98 ¥1,988.27 0.0% 2020-10-12
301 COTICOTI COTI/USDT ¥0.237026 1.09万 ¥2,582.30 0.0% 2020-10-12
302 ADELADEL ADEL/ETH ¥20.7654 18.87 ¥391.86 0.0% 2020-09-09
303 EOSDACEOSDAC EOSDAC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
304 MBLMBL MBL/ETH ¥0.011121 73.73万 ¥8,201.11 0.0% 2020-10-12
305 AVAAVA AVA/USDT ¥3.7141 1,386.35 ¥5,149.25 0.0% 2020-10-12
306 HITHIT HIT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
307 OCNOCN OCN/BTC ¥0.002126 6.36万 ¥135.21 0.0% 2020-09-23
308 DFDF DF/USDT ¥1.1451 2.40万 ¥2.74万 0.0% 2020-10-12
309 LEMOLEMO LEMO/ETH ¥0.005448 2.40万 ¥130.49 0.0% 2020-10-12
310 MKRMKR MKR/ETH ¥3956.00 .17 ¥679.64 0.0% 2020-10-12
311 ICXICX ICX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
312 RFRRFR RFR/USDT ¥0.004149 761.64万 ¥3.16万 0.0% 2020-10-12
313 MOBIMOBI MOBI/BTC ¥0.041391 2,129.63 ¥88.15 0.0% 2020-10-12
314 FTMFTM FTM/ETH ¥0.220463 4.11万 ¥9,055.34 0.0% 2020-10-12
315 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/BTC ¥0.709280 2.21万 ¥1.57万 0.0% 2020-10-12
316 SASHIMISASHIMI SASHIMI/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
317 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/BTC ¥15.9430 188.55 ¥3,005.99 0.0% 2020-10-12
318 TSLTSL TSL/QTUM ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-03
319 TAITAI TAI/USDT ¥5.3213 450.78 ¥2,398.69 0.0% 2020-10-12
320 POWRPOWR POWR/USDT ¥0.566481 37.39 ¥21.18 0.0% 2020-10-12
321 ASTAST AST/USDT ¥0.992857 3,515.93 ¥3,490.83 0.0% 2020-10-12
322 SALTSALT SALT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
323 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/ETH ¥24.8282 87.71 ¥2,177.68 0.0% 2020-10-12
324 QASHQASH QASH/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
325 BXCBXC BXC/USDT ¥0.001886 495.99万 ¥9,354.48 0.0% 2020-10-12
326 ZILZIL ZIL/ETH ¥0.136198 2,755.72 ¥375.32 0.0% 2020-10-12
327 DEGODEGO DEGO/USDT ¥10.0498 1,262.39 ¥1.27万 0.0% 2020-10-12
328 NKNNKN NKN/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
329 GEMGEM GEM/USDT ¥0.000586 29.16万 ¥170.88 0.0% 2020-10-12
330 LRNLRN LRN/ETH ¥0.118846 4,742.75 ¥563.65 0.0% 2020-10-12
331 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/USDT ¥5.4850 102.39 ¥561.59 0.0% 2020-10-12
332 LAMBLAMB LAMB/ETH ¥0.143008 1.17万 ¥1,674.32 0.0% 2020-10-12
333 REQREQ REQ/USDT ¥0.156271 2.14万 ¥3,349.65 0.0% 2020-10-12
334 FUELFUEL FUEL/USDT ¥0.002694 69.91万 ¥1,883.53 0.0% 2020-10-12
335 SNETSNET SNET/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
336 LRNLRN LRN/USDT ¥0.127307 3.33万 ¥4,243.82 0.0% 2020-10-12
337 KIMCHIKIMCHI KIMCHI/USDT ¥0.188602 10.54万 ¥1.99万 0.0% 2020-10-12
338 QKCQKC QKC/ETH ¥0.037128 6,732.75 ¥249.96 0.0% 2020-10-12
339 SNTSNT SNT/ETH ¥0.168483 64.00 ¥10.78 0.0% 2020-10-12
340 DRGN-龙链DRGN-龙链 DRGN/USDT ¥0.349588 1.47万 ¥5,137.73 0.0% 2020-10-12
341 ZSCZSC ZSC/USDT ¥0.001287 314.88万 ¥4,051.04 0.0% 2020-10-12
342 RDN-雷电网络RDN-雷电网络 RDN/ETH ¥1.3168 317.18 ¥417.59 0.0% 2020-10-12
343 DDDDDD DDD/USDT ¥0.012798 27.21万 ¥3,482.34 0.0% 2020-10-12
344 QASHQASH QASH/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
345 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
346 AKROAKRO AKRO/ETH ¥0.080708 3,548.58 ¥286.40 0.0% 2020-10-12
347 INK-墨链INK-墨链 INK/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
348 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/BTC ¥0.449924 5.08万 ¥2.29万 0.0% 2020-10-12
349 CREDITCREDIT CREDIT/USDT ¥0.227670 4.95万 ¥1.13万 0.0% 2020-10-12
350 BCN-字节币BCN-字节币 BCN/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
351 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
352 NBOTNBOT NBOT/USDT ¥0.158534 2.26万 ¥3,590.25 0.0% 2020-10-12
353 DPY-天算DPY-天算 DPY/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
354 BUBU BU/BTC ¥0.018395 9,396.33 ¥172.85 0.0% 2020-10-12
355 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/ETH ¥1.4778 4.00 ¥5.91 0.0% 2020-10-12
356 XEM-新经币XEM-新经币 XEM/BTC ¥0.828503 6,492.54 ¥5,379.55 0.0% 2020-10-12
357 YAMV2YAMV2 YAMV2/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
358 CORNCORN CORN/USDT ¥81.2337 62.13 ¥5,046.80 0.0% 2020-10-12
359 CKBCKB CKB/BTC ¥0.032190 8,633.47 ¥277.93 0.0% 2020-10-12
360 HITHIT HIT/USDT ¥0.000291 996.27万 ¥2,902.39 0.0% 2020-10-12
361 LEOLEO LEO/USDT ¥7.9940 1,478.10 ¥1.18万 0.0% 2020-10-12
362 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/CNYX ¥66465.03 .19 ¥1.23万 0.0% 2020-07-03
363 BALBAL BAL/USDT ¥102.65 48.13 ¥4,940.57 0.0% 2020-10-12
364 BTG-比特黄金BTG-比特黄金 BTG/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
365 CSCS CS/USDT ¥0.116529 1.03万 ¥1,200.79 0.0% 2020-10-12
366 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/BTC ¥7.8950 2.20 ¥17.37 0.0% 2020-10-12
367 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/CNYX ¥1839.61 .18 ¥327.45 0.0% 2020-05-03
368 BTMXBTMX BTMX/USDT ¥0.323992 7,741.00 ¥2,508.01 0.0% 2020-10-12
369 BCX-比特无限BCX-比特无限 BCX/USDT ¥0.002384 17.09万 ¥407.40 0.0% 2020-10-12
370 OCNOCN OCN/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-09
371 SOPSOP SOP/USDT ¥0.000283 111.21万 ¥314.62 0.0% 2020-10-12
372 FUELFUEL FUEL/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
373 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/ETH ¥36.7680 602.23 ¥2.21万 0.0% 2020-10-12
374 LYMLYM LYM/BTC ¥0.014489 41.56万 ¥6,021.33 0.0% 2020-10-12
375 JNT-加百利JNT-加百利 JNT/BTC ¥0.147932 4.81万 ¥7,112.60 0.0% 2020-10-12
376 GNXGNX GNX/ETH ¥0.174026 2,550.27 ¥443.82 0.0% 2020-10-12
377 SRMSRM SRM/ETH ¥9.0623 2,868.99 ¥2.60万 0.0% 2020-10-12
378 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/BTC ¥0.784047 2.32万 ¥1.82万 0.0% 2020-10-12
379 CREAMCREAM CREAM/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
380 SWRVSWRV SWRV/ETH ¥5.3166 78.97 ¥419.87 0.0% 2020-10-12
381 CREAMCREAM CREAM/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
382 TNCTNC TNC/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
383 DADIDADI DADI/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
384 BXCBXC BXC/ETH ¥0.002671 9.34万 ¥249.39 0.0% 2020-07-24
385 BEAMBEAM BEAM/ETH ¥1.9547 1.14万 ¥2.24万 0.0% 2020-10-12
386 CDTCDT CDT/USDT ¥0.049171 10.41万 ¥5,119.28 0.0% 2020-10-12
387 MDT-量数币MDT-量数币 MDT/USDT ¥0.089721 1.59万 ¥1,422.80 0.0% 2020-10-12
388 ZSCZSC ZSC/ETH ¥0.001286 2,556.42万 ¥3.29万 0.0% 2020-10-12
389 BCD-比特币钻石BCD-比特币钻石 BCD/BTC ¥3.6023 54.58 ¥196.62 0.0% 2020-10-12
390 LRC-路印协议LRC-路印协议 LRC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
391 MCOMCO MCO/USDT ¥28.4594 14.78 ¥420.61 0.0% 2020-10-12
392 GASGAS GAS/USDT ¥10.3866 222.85 ¥2,314.69 0.0% 2020-10-12
393 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/BTC ¥24.8342 924.33 ¥2.30万 0.0% 2020-10-12
394 MTNMTN MTN/USDT ¥0.018187 11.05万 ¥2,009.22 0.0% 2020-10-12
395 RFUELRFUEL RFUEL/USDT ¥0.636533 1.86万 ¥1.18万 0.0% 2020-10-12
396 TNTTNT TNT/ETH ¥0.052964 1.83万 ¥968.94 0.0% 2020-10-12
397 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/BTC ¥36.9445 1,172.65 ¥4.33万 0.0% 2020-10-12
398 MCOMCO MCO/ETH ¥28.4702 27.96 ¥796.10 0.0% 2020-10-12
399 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
400 LYMLYM LYM/ETH ¥0.014906 8,543.36 ¥127.35 0.0% 2020-10-12
401 IOTXIOTX IOTX/USDT ¥0.047413 36.90万 ¥1.75万 0.0% 2020-10-12
402 GTC-G币GTC-G币 GTC/ETH ¥0.042873 627.39 ¥26.90 0.0% 2020-10-12
403 PSTPST PST/USDT ¥0.068705 17.10万 ¥1.18万 0.0% 2020-10-12
404 TNCTNC TNC/ETH ¥0.007214 7.15万 ¥515.66 0.0% 2020-10-12
405 MDT-量数币MDT-量数币 MDT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-09
406 OAXOAX OAX/BTC ¥0.431529 1.84万 ¥7,959.16 0.0% 2020-10-12
407 ONEONE ONE/USDT ¥0.036831 20.89万 ¥7,692.35 0.0% 2020-10-12
408 SENCSENC SENC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
409 SERO-超零币SERO-超零币 SERO/ETH ¥0.829851 9,468.82 ¥7,857.11 0.0% 2020-10-12
410 STORJSTORJ STORJ/ETH ¥3.9020 3.23 ¥12.60 0.0% 2020-10-12
411 STX-拳王币STX-拳王币 STX/USDT ¥0.053886 6.75万 ¥3,638.68 0.0% 2020-10-12
412 MTNMTN MTN/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
413 METMET MET/USDT ¥4.8572 13.39 ¥65.03 0.0% 2020-10-12
414 BUBU BU/USDT ¥0.018557 4.05万 ¥752.05 0.0% 2020-10-12
415 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/BTC ¥892.09 41.50 ¥3.70万 0.0% 2020-10-12
416 QBTQBT QBT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
417 DCR-德信币DCR-德信币 DCR/USDT ¥82.5742 5.75 ¥475.01 0.0% 2020-10-12
418 JFIJFI JFI/USDT ¥875.65 .74 ¥648.12 0.0% 2020-10-12
419 LEMOLEMO LEMO/USDT ¥0.006170 37.08万 ¥2,288.08 0.0% 2020-10-12
420 MKRMKR MKR/USDT ¥3980.72 1.14 ¥4,554.95 0.0% 2020-10-12
421 TIPS-帽子币TIPS-帽子币 TIPS/CNYX ¥0.00000932 989.58万 ¥92.13 0.0% 2020-05-03
422 HIVEHIVE HIVE/USDT ¥1.0535 426.81 ¥449.63 0.0% 2020-10-12
423 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/BTC ¥1.4792 1,532.00 ¥2,266.33 0.0% 2020-10-12
424 COFICOFI COFI/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
425 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/BTC ¥0.526578 1,265.47 ¥666.37 0.0% 2020-10-12
426 OINOIN OIN/USDT ¥1.7284 601.92 ¥1,040.34 0.0% 2020-10-12
427 FTIFTI FTI/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
428 MITH-秘银币MITH-秘银币 MITH/ETH ¥0.037155 5,589.01 ¥207.64 0.0% 2020-10-12
429 DREPDREP DREP/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
430 PAYPAY PAY/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
431 LIENLIEN LIEN/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
432 CRVCRV CRV/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
433 BAND-半岛协议BAND-半岛协议 BAND/USDT ¥47.7568 536.39 ¥2.56万 0.0% 2020-10-12
434 SMTSMT SMT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
435 ULUULU ULU/USDT ¥41.7620 3.90 ¥162.68 0.0% 2020-10-12
436 MIXMIX MIX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
437 REQREQ REQ/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
438 SOPSOP SOP/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
439 MXCMXC MXC/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
440 DDDDDD DDD/BTC ¥0.012266 2.47万 ¥303.16 0.0% 2020-10-12
441 GRIN-古灵币GRIN-古灵币 GRIN/ETH ¥2.2120 1.18万 ¥2.61万 0.0% 2020-10-12
442 GNTGNT GNT/USDT ¥0.644616 603.57 ¥389.07 0.0% 2020-10-12
443 NBSNBS NBS/USDT ¥0.050451 78.73万 ¥3.97万 0.0% 2020-10-12
444 DREPDREP DREP/USDT ¥0.024047 37.05万 ¥8,910.18 0.0% 2020-10-12
445 CSCS CS/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
446 YFIYFI YFI/ETH ¥111058.66 .46 ¥5.07万 0.0% 2020-10-12
447 INK-墨链INK-墨链 INK/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
448 DVPDVP DVP/USDT ¥0.192442 9,257.16 ¥1,781.48 0.0% 2020-10-12
449 BIFIBIFI BIFI/USDT ¥0.003940 108.42万 ¥4,272.05 0.0% 2020-10-12
450 DXDX DX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
451 BFTBFT BFT/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
452 OSTOST OST/USDT ¥0.076115 36.11万 ¥2.75万 0.0% 2020-10-12
453 RATINGRATING RATING/ETH ¥0.000858 3.08万 ¥26.38 0.0% 2020-10-12
454 SOULSOUL SOUL/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
455 BCN-字节币BCN-字节币 BCN/USDT ¥0.001084 301.91万 ¥3,274.07 0.0% 2020-10-12
456 LRC-路印协议LRC-路印协议 LRC/BTC ¥1.3263 1,625.89 ¥2,155.99 0.0% 2020-10-12
457 BNTYBNTY BNTY/USDT ¥0.004385 15.23万 ¥667.72 0.0% 2020-10-12
458 MDSMDS MDS/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-08
459 HCHC HC/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-09
460 QLCQLC QLC/USDT ¥0.121244 4.42万 ¥5,358.19 0.0% 2020-10-12
461 POWRPOWR POWR/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
462 CDTCDT CDT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
463 VET-唯链VET-唯链 VET/ETH ¥0.075663 7,947.00 ¥601.31 0.0% 2020-10-12
464 DGD-黄金代币DGD-黄金代币 DGD/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-09-21
465 WAVES永续-波币WAVES永续-波币 WAVES永续/USDT ¥10.4643 3,564.93 ¥3.73万 0.0% 2020-07-29
466 FOR-原力协议FOR-原力协议 FOR/USDT ¥0.216758 1.53万 ¥3,319.20 0.0% 2020-10-12
467 GEMGEM GEM/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-03
468 INK-墨链INK-墨链 INK/QTUM ¥0.010409 3.35万 ¥348.94 0.0% 2020-08-21
469 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/ETH ¥0.448941 1,718.73 ¥771.59 0.0% 2020-10-12
470 ALYALY ALY/USDT ¥0.002162 203.44万 ¥4,398.68 0.0% 2020-10-12
471 COSCOS COS/USDT ¥0.051563 4.69万 ¥2,419.84 0.0% 2020-10-12
472 ELFELF ELF/ETH ¥0.655757 386.97 ¥253.76 0.0% 2020-10-12
473 CELRCELR CELR/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-09
474 BTTBTT BTT/ETH ¥0.002338 736.43万 ¥1.72万 0.0% 2020-10-12
475 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/BTC ¥119.42 70.06 ¥8,366.13 0.0% 2020-10-12
476 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/USDT ¥1.4778 2,456.83 ¥3,630.80 0.0% 2020-10-12
477 GARDGARD GARD/ETH ¥0.001942 68.96万 ¥1,339.14 0.0% 2020-10-12
478 HCHC HC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
479 MEDMED MED/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
480 INK-墨链INK-墨链 INK/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
481 BNTYBNTY BNTY/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-03
482 MDSMDS MDS/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
483 SALTSALT SALT/USDT ¥0.874307 1.08万 ¥9,444.94 0.0% 2020-10-12
484 MDT-量数币MDT-量数币 MDT/BTC ¥0.091977 230.00 ¥21.16 0.0% 2020-10-12
485 OPENOPEN OPEN/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
486 REPREP REP/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
487 STEEM-斯蒂姆币STEEM-斯蒂姆币 STEEM/USDT ¥1.1309 327.26 ¥370.11 0.0% 2020-10-12
488 PAYPAY PAY/ETH ¥0.345533 3,434.13 ¥1,186.65 0.0% 2020-10-12
489 RCNRCN RCN/USDT ¥0.294354 3,476.67 ¥1,023.37 0.0% 2020-10-12
490 ARNARN ARN/ETH ¥0.113498 2,216.52 ¥251.57 0.0% 2020-10-12
491 CNNSCNNS CNNS/USDT ¥0.027482 12.73万 ¥3,497.90 0.0% 2020-10-12
492 SNETSNET SNET/ETH ¥0.051320 1.07万 ¥548.92 0.0% 2020-07-29
493 BZRXBZRX BZRX/USDT ¥0.936276 4,220.79 ¥3,951.83 0.0% 2020-10-12
494 BTF-比特信仰BTF-比特信仰 BTF/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
495 DILIDILI DILI/USDT ¥0.001691 3.64万 ¥61.54 0.0% 2020-10-12
496 BTM永续-比原链BTM永续-比原链 BTM永续/USDT ¥0.665399 7.08万 ¥4.71万 0.0% 2020-07-29
497 VTHO-雷神之能VTHO-雷神之能 VTHO/USDT ¥0.004540 33.00万 ¥1,498.24 0.0% 2020-10-12
498 KIMCHIKIMCHI KIMCHI/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-02
499 SNTSNT SNT/BTC ¥0.167863 2.63万 ¥4,422.73 0.0% 2020-10-12
500 RLC-云算宝RLC-云算宝 RLC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
501 SWAPSWAP SWAP/USDT ¥1.9689 2,444.42 ¥4,812.73 0.0% 2020-10-12
502 EOSDACEOSDAC EOSDAC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
503 BFTBFT BFT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-27
504 OSTOST OST/ETH ¥0.083032 1.07万 ¥892.09 0.0% 2020-10-12
505 RLC-云算宝RLC-云算宝 RLC/USDT ¥6.2057 2,616.91 ¥1.62万 0.0% 2020-10-12
506 THETATHETA THETA/ETH ¥5.0444 1,765.33 ¥8,904.86 0.0% 2020-10-12
507 SENCSENC SENC/USDT ¥0.007409 80.98万 ¥6,000.45 0.0% 2020-10-12
508 TNCTNC TNC/USDT ¥0.006871 13.11万 ¥900.71 0.0% 2020-10-12
509 BIFIBIFI BIFI/BTC ¥0.003832 6,928.76 ¥26.55 0.0% 2020-10-12
510 SNXSNX SNX/USDT ¥28.0546 651.31 ¥1.83万 0.0% 2020-10-12
511 KICKKICK KICK/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-08-09
512 ATP-星途协议ATP-星途协议 ATP/ETH ¥0.009215 277.02 ¥2.55 0.0% 2020-10-12
513 OCNOCN OCN/USDT ¥0.001839 1,700.27万 ¥3.13万 0.0% 2020-10-12
514 MITH-秘银币MITH-秘银币 MITH/USDT ¥0.037047 30.93万 ¥1.15万 0.0% 2020-10-12
515 QKCQKC QKC/BTC ¥0.036946 2.03万 ¥748.15 0.0% 2020-10-12
516 VTHO-雷神之能VTHO-雷神之能 VTHO/ETH ¥0.004716 6,799.00 ¥32.07 0.0% 2020-10-12
517 COFICOFI COFI/USDT ¥0.007079 4,070.00 ¥28.81 0.0% 2020-10-12
518 BUBU BU/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
519 LEOLEO LEO/BTC ¥7.9711 316.15 ¥2,520.20 0.0% 2020-10-12
520 XEM-新经币XEM-新经币 XEM/ETH ¥0.812337 7.13 ¥5.79 0.0% 2020-10-12
521 GRIN-古灵币GRIN-古灵币 GRIN/BTC ¥2.1548 2.21万 ¥4.77万 0.0% 2020-10-12
522 RCNRCN RCN/ETH ¥0.297615 456.92 ¥135.99 0.0% 2020-10-12
523 XMC-门罗经典XMC-门罗经典 XMC/USDT ¥2.1649 1,118.76 ¥2,421.99 0.0% 2020-10-12
524 DRGN-龙链DRGN-龙链 DRGN/ETH ¥0.350578 7,760.53 ¥2,720.66 0.0% 2020-10-12
525 BNTBNT BNT/ETH ¥7.4734 .53 ¥3.99 0.0% 2020-10-12
526 DADIDADI DADI/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
527 SUSHISUSHI SUSHI/ETH ¥5.1657 6,776.87 ¥3.50万 0.0% 2020-10-12
528 PAYPAY PAY/USDT ¥0.352956 10.15万 ¥3.58万 0.0% 2020-10-12
529 MDA永续MDA永续 MDA永续/USDT ¥3.2219 1,882.61 ¥6,065.64 0.0% 2020-07-29
530 BCDNBCDN BCDN/ETH ¥0.014137 1.29万 ¥182.96 0.0% 2020-08-21
531 MEDXMEDX MEDX/USDT ¥0.025903 2.04万 ¥528.43 0.0% 2020-01-31
532 YAMYAM YAM/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
533 VIDYVIDY VIDY/ETH ¥0.007942 3.10万 ¥246.16 0.0% 2020-10-12
534 QSPQSP QSP/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-10
535 RED-红色令牌RED-红色令牌 RED/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
536 SWTHSWTH SWTH/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
537 MEDXMEDX MEDX/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-01-31
538 TOMOTOMO TOMO/USDT ¥4.9218 864.48 ¥4,254.80 0.0% 2020-10-12
539 WICC-维基币WICC-维基币 WICC/ETH ¥1.5182 780.72 ¥1,185.37 0.0% 2020-10-12
540 MOBIMOBI MOBI/ETH ¥0.041641 4,478.00 ¥186.47 0.0% 2020-10-12
541 GXS-公信宝GXS-公信宝 GXS/BTC ¥2.9543 1,303.81 ¥3,851.53 0.0% 2020-10-12
542 STPTSTPT STPT/USDT ¥0.131618 1.14万 ¥1,504.51 0.0% 2020-10-12
543 SFGSFG SFG/USDT ¥10.5617 4,344.66 ¥4.59万 0.0% 2020-10-12
544 TIPS-帽子币TIPS-帽子币 TIPS/ETH ¥0.00000754 1.93亿 ¥1,457.76 0.0% 2020-10-12
545 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/CNYX ¥0.016040 1.98万 ¥317.36 0.0% 2020-07-03
546 KICKKICK KICK/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-08-09
547 BTO-铂链BTO-铂链 BTO/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
548 NBOTNBOT NBOT/ETH ¥0.161646 2.27万 ¥3,663.06 0.0% 2020-10-12
549 HSC-哈希币HSC-哈希币 HSC/USDT ¥0.000168 8,286.84万 ¥1.39万 0.0% 2020-10-12
550 YFVYFV YFV/ETH ¥34.2381 109.87 ¥3,761.67 0.0% 2020-10-12
551 GNTGNT GNT/ETH ¥0.653238 81.22 ¥53.05 0.0% 2020-10-12
552 TOMOTOMO TOMO/ETH ¥4.9912 28.44 ¥141.95 0.0% 2020-10-12
553 RATINGRATING RATING/USDT ¥0.000788 54.30万 ¥427.96 0.0% 2020-10-12
554 RUFFRUFF RUFF/USDT ¥0.033005 48.93万 ¥1.61万 0.0% 2020-10-12
555 TCTTCT TCT/ETH ¥0.053368 1.07万 ¥570.33 0.0% 2020-10-12
556 SOULSOUL SOUL/ETH ¥0.598902 738.09 ¥442.04 0.0% 2020-09-23
557 IOTA-埃欧塔IOTA-埃欧塔 IOTA/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
558 BOXBOX BOX/USDT ¥52.3978 134.10 ¥7,026.58 0.0% 2020-10-12
559 DDDDDD DDD/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
560 CELRCELR CELR/USDT ¥0.030769 34.25万 ¥1.05万 0.0% 2020-10-12
561 LENDLEND LEND/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
562 HSC-哈希币HSC-哈希币 HSC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-29
563 TNTTNT TNT/USDT ¥0.059949 11.69万 ¥7,009.54 0.0% 2020-10-12
564 TUSDTUSD TUSD/USDT ¥6.7223 448.64 ¥3,015.89 0.0% 2020-10-12
565 RUFFRUFF RUFF/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
566 IOTXIOTX IOTX/ETH ¥0.046208 16.92万 ¥7,820.20 0.0% 2020-10-12
567 TRBTRB TRB/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
568 AXISAXIS AXIS/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
569 FARMFARM FARM/USDT ¥825.61 .75 ¥618.13 0.0% 2020-10-12
570 IOTA-埃欧塔IOTA-埃欧塔 IOTA/USDT ¥1.8786 2,476.66 ¥4,652.69 0.0% 2020-10-12
571 LYMLYM LYM/USDT ¥0.014819 52.56万 ¥7,789.21 0.0% 2020-10-12
572 DCR-德信币DCR-德信币 DCR/BTC ¥82.5506 2.99 ¥246.89 0.0% 2020-10-12
573 LBK-蓝贝壳LBK-蓝贝壳 LBK/USDT ¥0.044456 1.28万 ¥567.22 0.0% 2020-10-12
574 CRTCRT CRT/USDT ¥0.815032 1,213.76 ¥989.22 0.0% 2020-10-12
575 RSVRSV RSV/USDT ¥6.7237 9.52 ¥64.01 0.0% 2020-10-12
576 KNCKNC KNC/ETH ¥6.5351 463.59 ¥3,029.56 0.0% 2020-10-12
577 WGRTWGRT WGRT/USDT ¥0.083726 9.41万 ¥7,877.59 0.0% 2020-10-12
578 DKADKA DKA/USDT ¥0.219654 6.88万 ¥1.51万 0.0% 2020-10-12
579 FARMFARM FARM/ETH ¥115.65 1.33 ¥153.82 0.0% 2020-09-23
580 ARPA-阿帕奇ARPA-阿帕奇 ARPA/ETH ¥0.136575 1.67万 ¥2,281.75 0.0% 2020-10-12
581 GMAT-高维地球GMAT-高维地球 GMAT/ETH ¥0.002043 58.14万 ¥1,187.79 0.0% 2020-10-12
582 RFRRFR RFR/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
583 BTO-铂链BTO-铂链 BTO/USDT ¥0.010104 3,736.51 ¥37.75 0.0% 2020-10-12
584 POLSPOLS POLS/USDT ¥2.6047 5,705.06 ¥1.49万 0.0% 2020-10-12
585 NAS-星云链NAS-星云链 NAS/BTC ¥2.2767 3.75 ¥8.55 0.0% 2020-10-12
586 METMET MET/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
587 LENDLEND LEND/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
588 DVPDVP DVP/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-06
589 CNNSCNNS CNNS/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
590 SPASPA SPA/USDT ¥0.060959 7,301.46 ¥445.09 0.0% 2020-10-12
591 DNTDNT DNT/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
592 ICXICX ICX/USDT ¥2.6734 282.73 ¥755.89 0.0% 2020-10-12
593 RED-红色令牌RED-红色令牌 RED/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-07
594 PIPI PI/USDT ¥0.052384 68.64万 ¥3.60万 0.0% 2020-10-12
595 REMREM REM/ETH ¥0.012764 199.73万 ¥2.55万 0.0% 2020-10-12
596 HBARHBAR HBAR/USDT ¥0.226296 20.90万 ¥4.73万 0.0% 2020-10-12
597 DBC-深脑链DBC-深脑链 DBC/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-09
598 BCDNBCDN BCDN/USDT ¥0.009632 8.96万 ¥862.99 0.0% 2020-10-12
599 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/CNYX ¥1.4159 1,414.12 ¥2,002.36 0.0% 2020-05-23
600 YFIIYFII YFII/ETH ¥14339.78 .0820 ¥1,175.87 0.0% 2020-10-12
601 ZPTZPT ZPT/ETH ¥0.006838 6.52万 ¥446.19 0.0% 2020-07-22
602 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/CNYX ¥16.9341 1,175.94 ¥1.99万 0.0% 2020-07-03
603 BTG-比特黄金BTG-比特黄金 BTG/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-11
604 SXPSXP SXP/USDT ¥8.8778 2,478.22 ¥2.20万 0.0% 2020-10-12
605 QASHQASH QASH/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-10-12
606 MXCMXC MXC/ETH ¥0.130701 246.49 ¥32.22 0.0% 2020-10-12
607 OAXOAX OAX/USDT ¥0.429070 5,647.17 ¥2,423.00 0.0% 2020-10-12
608 KTONKTON KTON/USDT ¥586.42 1.21 ¥711.30 0.0% 2020-10-12

gate.io 大门交易平台,是一家有态度的全球区块链资产交易平台。从13年创办至今,已为来自全球超过130个国家的数百万用户,提供了近百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。gate.io致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产交易平台,不仅为用户提供安全、便捷、公平的区块链资产交易服务,同时全面保障用户的交易信息安全和资产安全。

gate.io主体为Gate Technology Inc.,服务全球,在加拿大,韩国、日本、香港等多个国家和地区均设有独立的交易业务和运营中心。

gate.io 拥有超级防卫SSL链接,离线比特币钱包技术,即时区块链资产存取功能,多币种地址共享技术,多重安全验证保护,同时提供较低的区块链资产交易费用和提取费用。

交易平台成交额排行榜
排名 交易所 成交量
1 CFMcoinCFMcoin ¥476,161.63万亿
2 GGBTCGGBTC ¥54,354.66万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,568.11亿
4 XstarXstar ¥8,905.81亿
5 BITKERBITKER ¥6,307.78亿
6 EMEXEMEX ¥1,377.57亿
7 热币全球热币全球 ¥859.62亿
8 ANTCoinANTCoin ¥629.09亿