K网的Logo

K网

总部位于旧金山的Kraken成立于2011年,是欧元交易量最大的比特币交易所,也可用加拿大元、美元、英镑和日元交易。
官网地址: 网站1 国家: 美国 论坛: K网 联系官方:

24小时平台成交额:

¥479,819,072 排名NO.10
$68,551,456 5,095BTC
  • 交易对
  • 平台简介
# 币种 交易对 价格 24H成交量 24H成交额 占比 更新时间
1 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USD ¥92936.98 8,169.36 ¥7.59亿 33.66% 2020-10-28
2 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/EUR ¥92828.47 7,678.53 ¥7.13亿 31.6% 2020-10-28
3 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/USD ¥6.7178 1,726.76万 ¥1.16亿 5.14% 2020-10-28
4 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/USD ¥2732.17 4.05万 ¥1.11亿 4.91% 2020-10-28
5 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/EUR ¥2730.02 3.24万 ¥8,855.52万 3.93% 2020-10-28
6 LINKLINK LINK/USD ¥80.5805 90.30万 ¥7,276.68万 3.23% 2020-10-28
7 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/EUR ¥6.7164 857.57万 ¥5,759.76万 2.55% 2020-10-28
8 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/BTC ¥2732.04 1.14万 ¥3,110.74万 1.38% 2020-10-28
9 LINKLINK LINK/EUR ¥80.2119 28.77万 ¥2,307.90万 1.02% 2020-10-28
10 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/USD ¥402.10 5.63万 ¥2,265.07万 1.0% 2020-10-28
11 FILFIL FIL/USD ¥232.96 6.23万 ¥1,450.92万 0.64% 2020-10-28
12 DOTDOT DOT/USD ¥31.4696 42.88万 ¥1,349.47万 0.6% 2020-10-28
13 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/USD ¥1.7124 770.44万 ¥1,319.31万 0.58% 2020-10-28
14 DOTDOT DOT/EUR ¥31.4186 31.49万 ¥989.26万 0.44% 2020-10-28
15 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/EUR ¥1.7103 575.41万 ¥984.13万 0.44% 2020-10-28
16 LINKLINK LINK/BTC ¥80.6591 11.41万 ¥920.12万 0.41% 2020-10-28
17 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/BTC ¥898.14 9,782.01 ¥878.56万 0.39% 2020-10-28
18 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/EUR ¥401.38 2.13万 ¥854.35万 0.38% 2020-10-28
19 USDCUSDC USDC/USD ¥6.7144 125.48万 ¥842.50万 0.37% 2020-10-28
20 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/USD ¥1792.93 4,679.98 ¥839.09万 0.37% 2020-10-28
21 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/USD ¥0.688969 923.94万 ¥636.39万 0.28% 2020-10-28
22 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/USD ¥898.08 6,285.28 ¥564.47万 0.25% 2020-10-28
23 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/EUR ¥1795.89 2,971.12 ¥533.59万 0.24% 2020-10-28
24 PAXGPAXG PAXG/BTC ¥12925.96 403.29 ¥521.29万 0.23% 2020-10-28
25 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/BTC ¥1.3961 340.47万 ¥475.20万 0.21% 2020-10-28
26 CRVCRV CRV/EUR ¥3.8833 116.43万 ¥452.14万 0.2% 2020-10-28
27 USDCUSDC USDC/EUR ¥6.7124 67.36万 ¥452.12万 0.2% 2020-10-28
28 FILFIL FIL/ETH ¥165.93 2.67万 ¥442.92万 0.2% 7天前
29 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/BTC ¥402.83 1.04万 ¥419.92万 0.19% 2020-10-28
30 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/USD ¥17.9092 21.62万 ¥387.23万 0.17% 2020-10-28
31 CRVCRV CRV/USD ¥3.8880 100.56万 ¥390.98万 0.17% 2020-10-28
32 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/EUR ¥895.46 3,909.17 ¥350.05万 0.16% 2020-10-28
33 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/EUR ¥0.686955 530.13万 ¥364.22万 0.16% 2020-10-28
34 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/USD ¥34.2886 10.52万 ¥360.75万 0.16% 2020-10-28
35 DAIDAI DAI/EUR ¥6.7782 46.87万 ¥317.71万 0.14% 2020-10-28
36 DOTDOT DOT/BTC ¥31.4085 9.74万 ¥305.93万 0.14% 2020-10-28
37 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/BTC ¥0.689641 395.97万 ¥273.06万 0.12% 2020-10-28
38 MLNMLN MLN/EUR ¥163.69 1.57万 ¥256.63万 0.11% 2020-10-28
39 DAIDAI DAI/USD ¥6.7823 34.83万 ¥236.20万 0.1% 2020-10-28
40 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/BTC ¥1.7130 132.47万 ¥226.91万 0.1% 2020-10-28
41 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/CAD ¥55920.46 40.50 ¥226.49万 0.09% 2019-10-09
42 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/BTC ¥17.9347 11.04万 ¥198.00万 0.09% 2020-10-28
43 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/USD ¥0.549006 313.74万 ¥172.25万 0.08% 2020-10-28
44 SNXSNX SNX/USD ¥25.8481 7.06万 ¥182.41万 0.08% 7天前
45 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/EUR ¥1.4048 135.88万 ¥190.88万 0.08% 2020-10-28
46 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/USD ¥39.2526 4.43万 ¥174.02万 0.08% 7天前
47 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/EUR ¥34.3276 4.33万 ¥148.67万 0.07% 2020-10-28
48 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/BTC ¥409.85 3,774.38 ¥154.69万 0.07% 2020-10-28
49 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/CAD ¥2717.20 539.96 ¥146.72万 0.07% 2020-10-28
50 PAXGPAXG PAXG/EUR ¥12882.11 142.55 ¥183.63万 0.08% 2020-10-28
51 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/USD ¥409.96 3,628.23 ¥148.74万 0.07% 2020-10-28
52 FILFIL FIL/EUR ¥233.62 7,118.82 ¥166.31万 0.07% 2020-10-28
53 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/EUR ¥17.8971 10.51万 ¥188.10万 0.08% 2020-10-28
54 PAXGPAXG PAXG/USD ¥12866.67 97.80 ¥125.84万 0.06% 2020-10-28
55 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/USD ¥21.1613 6.91万 ¥146.25万 0.06% 2020-10-28
56 GNOGNO GNO/USD ¥293.05 4,815.00 ¥141.10万 0.06% 2020-10-28
57 CRVCRV CRV/BTC ¥3.9028 34.29万 ¥133.84万 0.06% 2020-10-28
58 OXTOXT OXT/USD ¥1.6217 88.04万 ¥142.75万 0.06% 2020-10-28
59 MLNMLN MLN/USD ¥162.93 7,777.08 ¥126.71万 0.06% 2020-10-28
60 GNOGNO GNO/EUR ¥292.95 3,802.87 ¥111.41万 0.05% 2020-10-28
61 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/EUR ¥476.25 2,172.48 ¥103.46万 0.05% 2020-10-28
62 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/CAD ¥6.6970 17.69万 ¥118.49万 0.05% 2020-10-28
63 STORJSTORJ STORJ/EUR ¥2.3886 43.10万 ¥102.93万 0.05% 2020-10-28
64 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/ETH ¥0.729939 108.79万 ¥79.42万 0.04% 7天前
65 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/EUR ¥21.6669 4.67万 ¥101.14万 0.04% 2020-10-28
66 KAVAKAVA KAVA/EUR ¥11.4351 7.27万 ¥83.17万 0.04% 2020-10-28
67 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/USD ¥1.4061 57.62万 ¥81.02万 0.04% 2020-10-28
68 UNIUNI UNI/EUR ¥18.7445 4.34万 ¥81.42万 0.04% 2020-10-28
69 YFIYFI YFI/EUR ¥94183.11 8.92 ¥83.98万 0.04% 7天前
70 ICXICX ICX/USD ¥2.5367 32.29万 ¥81.92万 0.04% 2020-10-22
71 YFIYFI YFI/USD ¥90680.71 8.82 ¥80.02万 0.04% 2020-10-28
72 ALGOALGO ALGO/USD ¥1.9266 52.05万 ¥100.27万 0.04% 2020-10-28
73 ALGOALGO ALGO/BTC ¥1.9427 42.72万 ¥82.98万 0.04% 2020-10-28
74 ALGOALGO ALGO/EUR ¥1.9219 48.80万 ¥93.78万 0.04% 2020-10-28
75 DOTDOT DOT/ETH ¥31.4200 3.14万 ¥98.61万 0.04% 2020-10-28
76 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/BTC ¥23.4121 3.82万 ¥89.49万 0.04% 7天前
77 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/USD ¥21.6669 4.22万 ¥91.44万 0.04% 2020-10-28
78 MLNMLN MLN/BTC ¥163.92 5,286.33 ¥86.65万 0.04% 2020-10-28
79 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/BTC ¥0.550188 183.29万 ¥100.84万 0.04% 2020-10-28
80 TRX-波场TRX-波场 TRX/EUR ¥0.181523 389.20万 ¥70.65万 0.03% 2020-10-28
81 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/EUR ¥0.547657 139.00万 ¥76.12万 0.03% 2020-10-28
82 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/EUR ¥37.8208 1.63万 ¥61.71万 0.03% 2020-10-28
83 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/EUR ¥5.9656 12.25万 ¥73.09万 0.03% 7天前
84 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/USD ¥477.07 1,347.99 ¥64.31万 0.03% 2020-10-28
85 KSMKSM KSM/EUR ¥222.88 2,619.09 ¥58.37万 0.03% 2020-10-28
86 GNOGNO GNO/ETH ¥296.17 2,273.99 ¥67.35万 0.03% 2020-10-28
87 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/BTC ¥39.2212 1.52万 ¥59.51万 0.03% 7天前
88 KSMKSM KSM/BTC ¥224.79 2,605.50 ¥58.57万 0.03% 2020-10-28
89 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/BTC ¥1798.10 430.39 ¥77.39万 0.03% 2020-10-28
90 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/EUR ¥409.95 1,703.87 ¥69.85万 0.03% 2020-10-28
91 OXTOXT OXT/EUR ¥1.6284 37.14万 ¥60.47万 0.03% 2020-10-28
92 SNXSNX SNX/EUR ¥25.8521 1.79万 ¥46.21万 0.02% 7天前
93 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/BTC ¥474.85 990.36 ¥47.03万 0.02% 2020-10-28
94 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/EUR ¥21.2546 2.51万 ¥53.27万 0.02% 2020-10-28
95 STORJSTORJ STORJ/USD ¥2.3711 17.78万 ¥42.17万 0.02% 2020-10-28
96 FILFIL FIL/BTC ¥236.00 1,706.78 ¥40.28万 0.02% 2020-10-28
97 TRX-波场TRX-波场 TRX/USD ¥0.181489 289.85万 ¥52.60万 0.02% 2020-10-28
98 KAVAKAVA KAVA/USD ¥11.4546 4.73万 ¥54.18万 0.02% 2020-10-28
99 PAXGPAXG PAXG/ETH ¥12504.01 35.98 ¥44.99万 0.02% 2020-10-23
100 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/JPY ¥86242.66 4.32 ¥37.26万 0.02% 7天前
101 SC-云储币SC-云储币 SC/EUR ¥0.018402 1,862.30万 ¥34.27万 0.02% 7天前
102 LINKLINK LINK/ETH ¥80.3670 6,816.29 ¥54.78万 0.02% 2020-10-28
103 SNXSNX SNX/ETH ¥23.7490 2.00万 ¥47.50万 0.02% 2020-10-21
104 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/EUR ¥15.4308 2.56万 ¥39.53万 0.02% 7天前
105 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/USD ¥15.4709 2.29万 ¥35.45万 0.02% 2020-10-23
106 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/ETH ¥36.1193 1.10万 ¥39.85万 0.02% 7天前
107 TRX-波场TRX-波场 TRX/BTC ¥0.183060 267.26万 ¥48.93万 0.02% 2020-10-28
108 KSMKSM KSM/USD ¥190.68 2,794.46 ¥53.29万 0.02% 2020-10-22
109 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/ETH ¥366.57 1,198.13 ¥43.92万 0.02% 2020-10-23
110 SC-云储币SC-云储币 SC/USD ¥0.017508 2,819.53万 ¥49.37万 0.02% 2020-10-21
111 KAVAKAVA KAVA/BTC ¥12.7794 4.01万 ¥51.28万 0.02% 2020-10-22
112 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/BTC ¥23.6332 1.57万 ¥37.03万 0.02% 2020-10-23
113 ICXICX ICX/EUR ¥2.5628 17.12万 ¥43.87万 0.02% 7天前
114 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/BTC ¥34.3827 1.54万 ¥53.03万 0.02% 2020-10-28
115 MLNMLN MLN/ETH ¥164.01 2,718.08 ¥44.58万 0.02% 2020-10-28
116 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/ETH ¥1794.77 239.42 ¥42.97万 0.02% 2020-10-23
117 REPREP REP/USD ¥90.9421 4,185.44 ¥38.06万 0.02% 7天前
118 SC-云储币SC-云储币 SC/BTC ¥0.018238 2,496.13万 ¥45.53万 0.02% 2020-10-28
119 GNOGNO GNO/BTC ¥295.50 1,866.54 ¥55.16万 0.02% 2020-10-28
120 UNIUNI UNI/USD ¥18.8761 2.97万 ¥56.13万 0.02% 2020-10-28
121 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/EUR ¥7.1601 5.25万 ¥37.56万 0.02% 2020-10-21
122 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/CAD ¥1.7124 23.79万 ¥40.73万 0.02% 2020-10-28
123 YFIYFI YFI/BTC ¥93449.84 3.75 ¥35.05万 0.02% 7天前
124 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/USD ¥5.4728 6.36万 ¥34.82万 0.02% 2020-10-28
125 REPREP REP/EUR ¥87.4105 6,133.66 ¥53.61万 0.02% 2020-10-28
126 TRX-波场TRX-波场 TRX/ETH ¥0.178313 106.22万 ¥18.94万 0.01% 2020-10-15
127 KAVAKAVA KAVA/ETH ¥16.1532 1.45万 ¥23.49万 0.01% 2020-10-13
128 ADA-艾达币ADA-艾达币 ADA/CAD ¥0.243522 52.19万 ¥12.71万 0.01% 2019-12-22
129 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/BTC ¥7.3968 2.79万 ¥20.63万 0.01% 2020-10-15
130 STORJSTORJ STORJ/BTC ¥2.3865 13.79万 ¥32.91万 0.01% 2020-10-28
131 WAVES-波币WAVES-波币 WAVES/ETH ¥21.3399 7,475.76 ¥15.95万 0.01% 2020-10-18
132 OXTOXT OXT/BTC ¥1.6204 20.08万 ¥32.54万 0.01% 2020-10-28
133 SNXSNX SNX/BTC ¥26.2078 9,878.84 ¥25.89万 0.01% 2020-10-19
134 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/BTC ¥5.5640 4.04万 ¥22.47万 0.01% 2020-10-13
135 BALBAL BAL/USD ¥80.9170 4,024.98 ¥32.57万 0.01% 2020-10-28
136 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/ETH ¥17.2273 1.28万 ¥22.10万 0.01% 2020-10-19
137 ALGOALGO ALGO/ETH ¥2.3300 9.78万 ¥22.78万 0.01% 2020-10-13
138 OXTOXT OXT/ETH ¥1.7070 9.46万 ¥16.15万 0.01% 2020-10-15
139 BALBAL BAL/EUR ¥104.91 2,199.87 ¥23.08万 0.01% 2020-10-13
140 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/ETH ¥1.7148 18.88万 ¥32.37万 0.01% 7天前
141 UNIUNI UNI/BTC ¥21.2632 1.43万 ¥30.38万 0.01% 2020-10-20
142 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/USD ¥7.8755 8,953.75 ¥7.05万 0.0% 2020-10-12
143 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/JPY ¥202.51 26.00 ¥5,265.12 0.0% 2019-12-22
144 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/ETH ¥15.6459 699.83 ¥1.09万 0.0% 2020-10-12
145 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/JPY ¥1.7250 1,998.80 ¥3,448.26 0.0% 2020-10-12
146 ICXICX ICX/BTC ¥2.7165 2.43万 ¥6.59万 0.0% 2020-10-12
147 CRVCRV CRV/ETH ¥3.9202 8,844.99 ¥3.47万 0.0% 2020-10-12
148 LSK-应用链LSK-应用链 LSK/ETH ¥7.8688 3,896.07 ¥3.07万 0.0% 2020-10-12
149 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/ETH ¥1.4731 1.64万 ¥2.42万 0.0% 2020-10-12
150 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/CAD ¥29.3629 906.53 ¥2.66万 0.0% 2019-12-22
151 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/CAD ¥11.2687 385.84 ¥4,348.01 0.0% 2019-12-21
152 KSMKSM KSM/ETH ¥208.76 154.60 ¥3.23万 0.0% 2020-10-12
153 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/ETH ¥38.7746 802.55 ¥3.11万 0.0% 2020-10-12
154 SC-云储币SC-云储币 SC/ETH ¥0.021541 139.21万 ¥3.00万 0.0% 2020-10-12
155 BALBAL BAL/BTC ¥104.12 262.35 ¥2.73万 0.0% 2020-10-12
156 REPREP REP/BTC ¥97.1437 886.86 ¥8.62万 0.0% 2020-10-12
157 BALBAL BAL/ETH ¥103.86 38.52 ¥4,001.07 0.0% 2020-10-12
158 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/JPY ¥2519.73 2.18 ¥5,502.41 0.0% 2020-10-12
159 REPREP REP/ETH ¥96.1926 60.98 ¥5,865.47 0.0% 2020-10-12
160 ICXICX ICX/ETH ¥2.6869 9,049.36 ¥2.43万 0.0% 2020-10-12
161 STORJSTORJ STORJ/ETH ¥3.8044 1.36万 ¥5.18万 0.0% 2020-10-12
162 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/BTC ¥15.7180 4,979.89 ¥7.83万 0.0% 2020-10-12
163 NANO-纳诺NANO-纳诺 NANO/ETH ¥5.6082 7,584.45 ¥4.25万 0.0% 2020-10-12
164 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/ETH ¥24.7379 854.06 ¥2.11万 0.0% 2020-10-12
165 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/JPY ¥6.7190 4,200.38 ¥2.82万 0.0% 2020-10-12

总部位于旧金山的Kraken成立于2011年,是欧元交易量最大的比特币交易所,也可用加拿大元、美元、英镑和日元交易。Kraken一直被独立新闻媒体评为最佳和最安全的比特币交易所。Kraken是第一个在彭博终端上显示交易价格和交易量的比特币交易所,第一个通过了加密验证的外汇储备审计,是第一家加密货币银行的合伙人。

2014年3月获300万美元天使轮融资,主要投资者为蜂鸟风险投资公司(Hummingbird Ventures)。目前,Kraken已跻身美国最活跃的数字货币交易所阵列,根据Bitcoin Charts目前的数据显示,Kraken平台的日成交量为4,579 BTC,这一数据超过了竞争对手ANX以及BTC-e。

优点:

交易费合理

提款费较低

全球化程度高

缺点:

支付手段有限

不适合新手

交易平台成交额排行榜
排名 交易所 成交量
1 CFMcoinCFMcoin ¥476,161.63万亿
2 GGBTCGGBTC ¥54,354.66万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,568.11亿
4 XstarXstar ¥8,905.81亿
5 BITKERBITKER ¥6,307.78亿
6 EMEXEMEX ¥1,377.57亿
7 热币全球热币全球 ¥859.62亿
8 ANTCoinANTCoin ¥629.09亿