ZT.COM的Logo

ZT.COM

ZT.COM区块链数字资产交易平台,是买币最方便的交易所,合规、安全、可信、稳定又贴心,值得信赖。
官网地址: 网站1 备用1 国家: 英国 论坛: ZT.COM 联系官方:

24小时平台成交额:

¥12,502,611,968 排名NO.42
$1,787,568,512 164,266BTC
  • 交易对
  • 平台简介
# 币种 交易对 价格 24H成交量 24H成交额 占比 更新时间
1 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/CNT ¥2478.78 65.46万 ¥16.23亿 13.32% 1 分钟前
2 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/USDT ¥2495.29 63.74万 ¥15.90亿 13.05% 1 分钟前
3 BNB-币安币BNB-币安币 BNB/USDT ¥196.45 648.91万 ¥12.75亿 10.52% 1 分钟前
4 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/USDT ¥73835.42 1.48万 ¥10.90亿 8.98% 1 分钟前
5 BTC-比特币BTC-比特币 BTC/CNT ¥73308.71 9,862.57 ¥7.23亿 5.98% 1 分钟前
6 GKCGKC GKC/USDT ¥14.2251 3,477.63万 ¥4.95亿 3.92% 1 分钟前
7 ETH-以太坊ETH-以太坊 ETH/BTC ¥2498.07 15.82万 ¥3.95亿 3.26% 1 分钟前
8 ETHBULLETHBULL ETHBULL/USDT ¥3103.03 9.25万 ¥2.87亿 2.35% 2020-09-14
9 ETH三倍做多-以太坊ETH三倍做多-以太坊 ETH三倍做多/USDT ¥2831.03 9.19万 ¥2.60亿 2.14% 1 分钟前
10 BSV-比特币SVBSV-比特币SV BSV/CNT ¥1194.33 20.44万 ¥2.44亿 2.06% 1 分钟前
11 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/CNT ¥1567.50 15.67万 ¥2.46亿 2.04% 1 分钟前
12 BSV-比特币SVBSV-比特币SV BSV/USDT ¥1202.35 20.13万 ¥2.42亿 2.05% 1 分钟前
13 BCH-比特现金BCH-比特现金 BCH/USDT ¥1579.31 14.74万 ¥2.33亿 1.93% 1 分钟前
14 LINKLINK LINK/USDT ¥70.0994 332.22万 ¥2.33亿 1.91% 1 分钟前
15 LINKLINK LINK/CNT ¥69.5555 326.48万 ¥2.27亿 1.86% 1 分钟前
16 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/USDT ¥480.03 34.99万 ¥1.68亿 1.39% 1 分钟前
17 BEARBEAR BEAR/USDT ¥127.80 116.22万 ¥1.49亿 1.17% 2020-03-23
18 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/CNT ¥17.6199 768.87万 ¥1.35亿 1.13% 1 分钟前
19 BTC三倍做多-比特币BTC三倍做多-比特币 BTC三倍做多/USDT ¥20866.77 6,200.34 ¥1.29亿 1.07% 1 分钟前
20 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/USDT ¥1.6550 7,576.32万 ¥1.25亿 1.06% 1 分钟前
21 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/CNT ¥1.6421 6,790.83万 ¥1.12亿 0.95% 1 分钟前
22 BUSDBUSD BUSD/USDT ¥6.7890 1,677.72万 ¥1.14亿 0.94% 1 分钟前
23 CZCZ CZ/USDT ¥78038.98 1,418.33 ¥1.11亿 0.9% 1 分钟前
24 BNB-币安币BNB-币安币 BNB/CNT ¥194.97 53.22万 ¥1.04亿 0.86% 1 分钟前
25 XTZ三倍做多XTZ三倍做多 XTZ三倍做多/USDT ¥1099.33 7.31万 ¥8,033.63万 0.66% 1 分钟前
26 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/USDT ¥326.17 24.02万 ¥7,833.55万 0.65% 1 分钟前
27 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/USDT ¥17.7530 421.04万 ¥7,474.79万 0.63% 1 分钟前
28 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/CNT ¥323.70 22.73万 ¥7,357.54万 0.61% 1 分钟前
29 MEMEMEME MEME/USDT ¥3600.59 1.86万 ¥6,703.72万 0.56% 1 分钟前
30 SARSAR SAR/USDT ¥0.267083 2.43亿 ¥6,486.23万 0.52% 2020-03-16
31 YFIYFI YFI/USDT ¥164050.19 363.16 ¥5,957.71万 0.5% 1 分钟前
32 USDCUSDC USDC/USDT ¥6.7890 796.20万 ¥5,405.41万 0.45% 1 分钟前
33 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/CNT ¥135.02 39.50万 ¥5,333.26万 0.44% 1 分钟前
34 COMP三倍做空COMP三倍做空 COMP三倍做空/USDT ¥79.6584 66.10万 ¥5,265.68万 0.43% 1 分钟前
35 UNIUNI UNI/USDT ¥30.1670 165.89万 ¥5,004.29万 0.41% 1 分钟前
36 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/USDT ¥37.5087 131.24万 ¥4,922.52万 0.41% 1 分钟前
37 ATOM-阿童木ATOM-阿童木 ATOM/CNT ¥37.1977 131.34万 ¥4,885.41万 0.41% 1 分钟前
38 HT-火币积分HT-火币积分 HT/CNT ¥31.9537 122.31万 ¥3,908.30万 0.33% 1 分钟前
39 TRX-波场TRX-波场 TRX/CNT ¥0.179744 2.20亿 ¥3,960.63万 0.33% 1 分钟前
40 VOLLARVOLLAR VOLLAR/CNT ¥3.0913 1,251.73万 ¥3,869.09万 0.32% 1 分钟前
41 TRX-波场TRX-波场 TRX/USDT ¥0.181109 2.04亿 ¥3,698.38万 0.31% 1 分钟前
42 COMP三倍做多COMP三倍做多 COMP三倍做多/USDT ¥10295.16 3,375.13 ¥3,474.75万 0.29% 1 分钟前
43 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/CNT ¥440.56 7.51万 ¥3,310.26万 0.27% 1 分钟前
44 VOLLARVOLLAR VOLLAR/USDT ¥3.1144 966.21万 ¥3,009.12万 0.24% 1 分钟前
45 ZEC-大零币ZEC-大零币 ZEC/USDT ¥444.03 6.27万 ¥2,783.04万 0.23% 1 分钟前
46 KCSKCS KCS/USDT ¥8.9481 288.49万 ¥2,581.42万 0.21% 2020-03-11
47 SUNSUN SUN/USDT ¥118.32 21.28万 ¥2,518.32万 0.2% 1 分钟前
48 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/CNT ¥476.51 4.91万 ¥2,337.29万 0.19% 1 分钟前
49 GKCGKC GKC/CNT ¥13.8598 166.77万 ¥2,311.47万 0.19% 1 分钟前
50 USDT-泰达币USDT-泰达币 USDT/CNT ¥6.7550 324.82万 ¥2,194.13万 0.18% 1 分钟前
51 BAND-半岛协议BAND-半岛协议 BAND/USDT ¥47.7156 45.15万 ¥2,154.25万 0.18% 1 分钟前
52 XRP三倍做多-瑞波币XRP三倍做多-瑞波币 XRP三倍做多/USDT ¥71.9167 30.60万 ¥2,200.52万 0.18% 1 分钟前
53 RENREN REN/USDT ¥1.8383 972.90万 ¥1,788.58万 0.15% 1 分钟前
54 BNBBEARBNBBEAR BNBBEAR/USDT ¥796.23 2.15万 ¥1,712.91万 0.14% 2020-03-23
55 MKRMKR MKR/USDT ¥4022.99 4,495.07 ¥1,808.36万 0.15% 1 分钟前
56 OMG-嫩模币OMG-嫩模币 OMG/USDT ¥29.4770 54.49万 ¥1,606.10万 0.13% 1 分钟前
57 SNXSNX SNX/USDT ¥33.6698 42.33万 ¥1,425.40万 0.12% 1 分钟前
58 XMR-门罗币XMR-门罗币 XMR/USDT ¥743.34 1.97万 ¥1,464.68万 0.12% 1 分钟前
59 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/USDT ¥43.1296 34.31万 ¥1,479.88万 0.12% 1 分钟前
60 KTONKTON KTON/USDT ¥622.82 2.37万 ¥1,478.79万 0.12% 1 分钟前
61 HT-火币积分HT-火币积分 HT/USDT ¥32.1955 40.08万 ¥1,290.33万 0.11% 1 分钟前
62 YFIIYFII YFII/USDT ¥21829.67 585.34 ¥1,277.77万 0.11% 1 分钟前
63 KCSKCS KCS/CNT ¥9.2371 143.62万 ¥1,326.62万 0.11% 2020-03-11
64 BNBBULLBNBBULL BNBBULL/USDT ¥2117.46 6,144.69 ¥1,301.11万 0.11% 2020-09-14
65 LTC三倍做空-莱特币LTC三倍做空-莱特币 LTC三倍做空/USDT ¥2164.29 6,055.56 ¥1,310.60万 0.11% 1 分钟前
66 SIPCSIPC SIPC/CNT ¥3.9344 299.62万 ¥1,178.85万 0.1% 2020-08-23
67 LENDLEND LEND/USDT ¥3.8254 307.10万 ¥1,174.81万 0.1% 1 分钟前
68 HT三倍做多-火币积分HT三倍做多-火币积分 HT三倍做多/USDT ¥1787.39 6,050.18 ¥1,081.40万 0.09% 1 分钟前
69 MATICMATIC MATIC/USDT ¥0.136499 8,079.61万 ¥1,102.86万 0.09% 1 分钟前
70 OKB-OK币OKB-OK币 OKB/CNT ¥42.7989 25.16万 ¥1,076.85万 0.09% 1 分钟前
71 BNB三倍做多-币安币BNB三倍做多-币安币 BNB三倍做多/USDT ¥1736.46 6,149.05 ¥1,067.76万 0.09% 1 分钟前
72 PAXPAX PAX/USDT ¥6.7896 147.98万 ¥1,004.74万 0.08% 1 分钟前
73 BAT-注意力币BAT-注意力币 BAT/USDT ¥1.6624 499.72万 ¥830.75万 0.07% 1 分钟前
74 COMPCOMP COMP/USDT ¥936.68 8,682.17 ¥813.24万 0.07% 1 分钟前
75 SRMSRM SRM/USDT ¥12.8119 79.14万 ¥1,013.94万 0.08% 1 分钟前
76 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/BTC ¥17.7204 38.11万 ¥675.30万 0.06% 1 分钟前
77 DOCKDOCK DOCK/USDT ¥0.113342 6,450.89万 ¥731.16万 0.06% 1 分钟前
78 XRP-瑞波币XRP-瑞波币 XRP/BTC ¥1.6550 410.04万 ¥678.47万 0.06% 1 分钟前
79 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/USDT ¥135.98 5.62万 ¥764.30万 0.06% 1 分钟前
80 OKB三倍做多-OK币OKB三倍做多-OK币 OKB三倍做多/USDT ¥11237.75 678.67 ¥762.67万 0.06% 1 分钟前
81 JSTJST JST/USDT ¥0.244340 2,888.67万 ¥705.82万 0.06% 1 分钟前
82 ONEONE ONE/USDT ¥0.038980 1.84亿 ¥717.57万 0.06% 1 分钟前
83 ONT-本体ONT-本体 ONT/USDT ¥4.4162 128.13万 ¥565.85万 0.05% 1 分钟前
84 DOTDOT DOT/USDT ¥30.8726 20.15万 ¥622.15万 0.05% 1 分钟前
85 BELBEL BEL/USDT ¥9.3084 71.40万 ¥664.62万 0.05% 1 分钟前
86 TUSDTUSD TUSD/USDT ¥6.7890 78.76万 ¥534.72万 0.05% 1 分钟前
87 KAVAKAVA KAVA/USDT ¥16.4471 33.21万 ¥546.14万 0.05% 1 分钟前
88 LIENLIEN LIEN/USDT ¥334.67 1.99万 ¥664.76万 0.05% 1 分钟前
89 ODINODIN ODIN/USDT ¥0.959568 549.81万 ¥527.58万 0.04% 1 分钟前
90 GXC-公信宝GXC-公信宝 GXC/USDT ¥3.1999 139.40万 ¥446.05万 0.04% 1 分钟前
91 LTC-莱特币LTC-莱特币 LTC/BTC ¥326.28 1.48万 ¥483.62万 0.04% 1 分钟前
92 HT三倍做空-火币积分HT三倍做空-火币积分 HT三倍做空/USDT ¥795.50 6,152.12 ¥489.40万 0.04% 1 分钟前
93 LINK三倍做多LINK三倍做多 LINK三倍做多/USDT ¥6380.82 676.72 ¥431.81万 0.04% 1 分钟前
94 NESTNEST NEST/USDT ¥0.500633 904.20万 ¥452.67万 0.04% 1 分钟前
95 SAFESAFE SAFE/USDT ¥315.44 1.80万 ¥566.37万 0.04% 1 分钟前
96 SERO-超零币SERO-超零币 SERO/USDT ¥0.721204 456.09万 ¥328.93万 0.03% 1 分钟前
97 ZRX-0x协议ZRX-0x协议 ZRX/USDT ¥2.8176 121.08万 ¥341.17万 0.03% 1 分钟前
98 ANT-阿拉贡ANT-阿拉贡 ANT/USDT ¥25.9219 13.38万 ¥346.90万 0.03% 1 分钟前
99 FAMAFAMA FAMA/USDT ¥12.0112 34.09万 ¥409.51万 0.03% 1 分钟前
100 FETFET FET/USDT ¥0.470684 680.10万 ¥320.11万 0.03% 1 分钟前
101 ONT-本体ONT-本体 ONT/CNT ¥4.3788 94.08万 ¥411.97万 0.03% 1 分钟前
102 BZRXBZRX BZRX/USDT ¥1.3623 297.05万 ¥404.59万 0.03% 1 分钟前
103 WHALEWHALE WHALE/USDT ¥74.9529 4.74万 ¥355.20万 0.03% 1 分钟前
104 ZYROZYRO ZYRO/USDT ¥1.9959 152.70万 ¥304.77万 0.03% 1 分钟前
105 BITPBITP BITP/USDT ¥5.1836 63.43万 ¥328.80万 0.03% 1 分钟前
106 BTMX三倍做多BTMX三倍做多 BTMX三倍做多/USDT ¥45.6559 7.22万 ¥329.65万 0.03% 1 分钟前
107 BALBAL BAL/USDT ¥115.37 3.56万 ¥411.30万 0.03% 1 分钟前
108 CCFTCCFT CCFT/USDT ¥3.8254 83.23万 ¥318.38万 0.03% 1 分钟前
109 RFUELRFUEL RFUEL/USDT ¥1.0730 336.48万 ¥361.03万 0.03% 1 分钟前
110 STORJSTORJ STORJ/USDT ¥3.4030 101.91万 ¥346.79万 0.03% 1 分钟前
111 ENJ-恩金币ENJ-恩金币 ENJ/USDT ¥1.1022 280.05万 ¥308.73万 0.03% 1 分钟前
112 ANKRANKR ANKR/USDT ¥0.054124 5,147.31万 ¥278.59万 0.02% 1 分钟前
113 VET-唯链VET-唯链 VET/USDT ¥0.090510 2,343.06万 ¥212.07万 0.02% 1 分钟前
114 SIPCSIPC SIPC/USDT ¥2.9670 88.94万 ¥263.89万 0.02% 1 分钟前
115 BTTBTT BTT/CNT ¥0.002357 9.83亿 ¥231.61万 0.02% 1 分钟前
116 CHZCHZ CHZ/USDT ¥0.079047 3,380.32万 ¥267.21万 0.02% 1 分钟前
117 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/USDT ¥0.514187 577.14万 ¥296.76万 0.02% 1 分钟前
118 XLM-恒星币XLM-恒星币 XLM/CNT ¥0.510303 554.80万 ¥283.11万 0.02% 1 分钟前
119 BNTBNT BNT/USDT ¥7.5923 29.01万 ¥220.22万 0.02% 1 分钟前
120 BTC三倍做空-比特币BTC三倍做空-比特币 BTC三倍做空/USDT ¥5.2522 48.57万 ¥255.10万 0.02% 1 分钟前
121 AATAAT AAT/USDT ¥0.132425 2,027.22万 ¥268.45万 0.02% 1 分钟前
122 MANAMANA MANA/USDT ¥0.579748 348.17万 ¥201.85万 0.02% 1 分钟前
123 CELCEL CEL/USDT ¥7.4117 32.04万 ¥237.47万 0.02% 1 分钟前
124 ATOM三倍做多-阿童木ATOM三倍做多-阿童木 ATOM三倍做多/USDT ¥314.49 6,280.30 ¥197.51万 0.02% 1 分钟前
125 BTTBTT BTT/USDT ¥0.002370 10.06亿 ¥238.33万 0.02% 1 分钟前
126 SUSHISUSHI SUSHI/USDT ¥9.0049 24.26万 ¥218.49万 0.02% 1 分钟前
127 ZTBZTB ZTB/USDT ¥0.666876 292.36万 ¥194.97万 0.02% 1 分钟前
128 DMCHDMCH DMCH/USDT ¥1.4988 171.72万 ¥257.38万 0.02% 1 分钟前
129 OGNOGN OGN/USDT ¥1.6434 46.55万 ¥76.50万 0.01% 1 分钟前
130 DFKDFK DFK/USDT ¥0.714413 102.30万 ¥73.11万 0.01% 1 分钟前
131 DASH-达世币DASH-达世币 DASH/BTC ¥479.93 1,384.74 ¥66.46万 0.01% 1 分钟前
132 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/USDT ¥0.018098 6,599.63万 ¥119.44万 0.01% 1 分钟前
133 REPREP REP/USDT ¥98.8369 1.17万 ¥116.13万 0.01% 1 分钟前
134 TRBTRB TRB/USDT ¥157.63 8,846.83 ¥139.45万 0.01% 1 分钟前
135 GNTGNT GNT/USDT ¥0.708301 145.84万 ¥103.30万 0.01% 1 分钟前
136 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/CNT ¥16.8709 7.27万 ¥122.62万 0.01% 1 分钟前
137 NULS-纳世NULS-纳世 NULS/USDT ¥1.9646 37.74万 ¥74.15万 0.01% 1 分钟前
138 PEARLPEARL PEARL/USDT ¥2566.05 273.02 ¥70.06万 0.01% 1 分钟前
139 WINGWING WING/USDT ¥112.16 5,806.25 ¥65.12万 0.01% 1 分钟前
140 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/CNT ¥0.837330 155.73万 ¥130.42万 0.01% 1 分钟前
141 EOS三倍做多-柚子EOS三倍做多-柚子 EOS三倍做多/USDT ¥8.1492 13.40万 ¥109.21万 0.01% 1 分钟前
142 VSYSVSYS VSYS/USDT ¥0.136567 1,176.54万 ¥160.68万 0.01% 1 分钟前
143 RPLRPL RPL/USDT ¥10.8024 16.08万 ¥173.71万 0.01% 1 分钟前
144 RARIRARI RARI/USDT ¥46.5523 2.66万 ¥123.75万 0.01% 1 分钟前
145 DIADIA DIA/USDT ¥9.9081 11.85万 ¥117.46万 0.01% 1 分钟前
146 XWPXWP XWP/USDT ¥0.346148 255.30万 ¥88.37万 0.01% 2019-10-17
147 NEO-小蚁NEO-小蚁 NEO/BTC ¥135.86 5,510.39 ¥74.86万 0.01% 1 分钟前
148 BSV三倍做空-比特币SVBSV三倍做空-比特币SV BSV三倍做空/USDT ¥1.3005 50.00万 ¥65.03万 0.01% 1 分钟前
149 BOTBOT BOT/USDT ¥2635.38 379.99 ¥100.14万 0.01% 1 分钟前
150 ZTZT ZT/CNT ¥0.786902 107.62万 ¥84.72万 0.01% 2020-05-20
151 BTRBTR BTR/USDT ¥4.1099 31.54万 ¥129.64万 0.01% 1 分钟前
152 XTZ三倍做空XTZ三倍做空 XTZ三倍做空/USDT ¥8.7033 7.33万 ¥63.79万 0.01% 1 分钟前
153 EOS-柚子EOS-柚子 EOS/ETH ¥17.7442 9.54万 ¥169.25万 0.01% 1 分钟前
154 ZYCZYC ZYC/USDT ¥0.109328 1,124.72万 ¥122.96万 0.01% 1 分钟前
155 RSRRSR RSR/USDT ¥0.069533 1,781.34万 ¥123.86万 0.01% 1 分钟前
156 EOS三倍做空-柚子EOS三倍做空-柚子 EOS三倍做空/USDT ¥20.9842 3.04万 ¥63.76万 0.01% 1 分钟前
157 CRVCRV CRV/USDT ¥6.5194 11.39万 ¥74.25万 0.01% 1 分钟前
158 PNTPNT PNT/USDT ¥3.5924 22.15万 ¥79.58万 0.01% 1 分钟前
159 YFVYFV YFV/USDT ¥49.3706 1.97万 ¥97.29万 0.01% 1 分钟前
160 PNKPNK PNK/USDT ¥0.508646 305.40万 ¥155.34万 0.01% 1 分钟前
161 VSYSVSYS VSYS/CNT ¥0.135501 1,217.46万 ¥164.97万 0.01% 1 分钟前
162 ACHACH ACH/USDT ¥0.123168 496.84万 ¥61.20万 0.01% 1 分钟前
163 DOGE-狗狗币DOGE-狗狗币 DOGE/CNT ¥0.017962 3,601.14万 ¥64.69万 0.01% 1 分钟前
164 BTM-比原链BTM-比原链 BTM/USDT ¥0.482202 256.82万 ¥123.84万 0.01% 1 分钟前
165 TOMO三倍做多TOMO三倍做多 TOMO三倍做多/USDT ¥17.4047 7.34万 ¥127.79万 0.01% 1 分钟前
166 GHSTGHST GHST/USDT ¥4.8719 31.95万 ¥155.68万 0.01% 1 分钟前
167 CELRCELR CELR/USDT ¥0.036536 3,226.54万 ¥117.88万 0.01% 1 分钟前
168 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/USDT ¥37.2432 2.11万 ¥78.68万 0.01% 1 分钟前
169 BIXBIX BIX/USDT ¥0.427711 172.92万 ¥73.96万 0.01% 1 分钟前
170 LRC-路印科技LRC-路印科技 LRC/USDT ¥1.4832 83.71万 ¥124.15万 0.01% 1 分钟前
171 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/USDT ¥0.844121 91.72万 ¥77.43万 0.01% 1 分钟前
172 XRP三倍做空-瑞波币XRP三倍做空-瑞波币 XRP三倍做空/USDT ¥269.47 6,113.20 ¥164.73万 0.01% 1 分钟前
173 PHAPHA PHA/USDT ¥0.808808 118.89万 ¥96.12万 0.01% 1 分钟前
174 KEEPKEEP KEEP/USDT ¥5.1788 31.22万 ¥161.71万 0.01% 1 分钟前
175 BTMX三倍做空BTMX三倍做空 BTMX三倍做空/USDT ¥24.9094 7.31万 ¥182.14万 0.01% 1 分钟前
176 KSMKSM KSM/USDT ¥243.30 5,012.19 ¥121.95万 0.01% 1 分钟前
177 QTUM-量子链QTUM-量子链 QTUM/USDT ¥16.9972 7.18万 ¥122.09万 0.01% 1 分钟前
178 BSV三倍做多-比特币SVBSV三倍做多-比特币SV BSV三倍做多/USDT ¥2.5446 50.27万 ¥127.91万 0.01% 1 分钟前
179 IOSTIOST IOST/USDT ¥0.040610 3,926.93万 ¥159.47万 0.01% 1 分钟前
180 GOFGOF GOF/USDT ¥10.1811 9.12万 ¥92.83万 0.01% 1 分钟前
181 RDN-雷电网络RDN-雷电网络 RDN/BTC ¥1.3534 66.70万 ¥90.27万 0.01% 1 分钟前
182 BCH三倍做空-比特现金BCH三倍做空-比特现金 BCH三倍做空/USDT ¥152.12 3,077.92 ¥46.82万 0.0% 1 分钟前
183 GRIN-古灵币GRIN-古灵币 GRIN/USDT ¥2.1460 8.05万 ¥17.28万 0.0% 1 分钟前
184 OKSOKS OKS/USDT ¥0.225665 207.65万 ¥46.86万 0.0% 1 分钟前
185 SALSAL SAL/USDT ¥3.3955 186.19 ¥632.21 0.0% 1 分钟前
186 MGCMGC MGC/USDT ¥0.016188 4,488.25 ¥72.65 0.0% 2019-11-01
187 BIXBIX BIX/CNT ¥0.424600 41.33万 ¥17.55万 0.0% 1 分钟前
188 BIKIBIKI BIKI/CNT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-11-25
189 KGC-氪星球KGC-氪星球 KGC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-19
190 CXCCXC CXC/USDT ¥0.419448 513.23 ¥215.27 0.0% 2020-08-05
191 DSFDSF DSF/USDT ¥5.5631 43.91 ¥244.29 0.0% 2020-08-05
192 UBC-小比特币UBC-小比特币 UBC/USDT ¥0.055355 55.89 ¥3.09 0.0% 2020-04-02
193 YAMV2YAMV2 YAMV2/USDT ¥70.6522 2,581.40 ¥18.24万 0.0% 1 分钟前
194 UPAUPA UPA/CNT ¥0.009901 25.99万 ¥2,573.45 0.0% 1 分钟前
195 HGETHGET HGET/USDT ¥23.1906 1.81万 ¥42.00万 0.0% 1 分钟前
196 BLZBLZ BLZ/ETH ¥0.770778 30.28万 ¥23.35万 0.0% 1 分钟前
197 NVTNVT NVT/USDT ¥0.652128 20.00 ¥13.04 0.0% 2020-09-21
198 EM-轻挖EM-轻挖 EM/USDT ¥0.070592 548.82 ¥38.74 0.0% 2019-11-01
199 SWTHSWTH SWTH/USDT ¥0.213434 31.99万 ¥6.83万 0.0% 1 分钟前
200 QQBC-亲亲币QQBC-亲亲币 QQBC/USDT ¥0.018277 1.27万 ¥231.57 0.0% 2020-09-19
201 SNTSNT SNT/USDT ¥0.169096 59.61万 ¥10.08万 0.0% 1 分钟前
202 ACMACM ACM/USDT ¥0.388509 30.00 ¥11.66 0.0% 2019-10-20
203 CCMCCM CCM/USDT ¥0.047320 9.25万 ¥4,377.55 0.0% 1 分钟前
204 TEPTEP TEP/USDT ¥0.065873 6.11万 ¥4,024.89 0.0% 1 分钟前
205 PGOPGO PGO/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 19 小时前
206 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/ETH ¥0.843442 49.28万 ¥41.56万 0.0% 1 分钟前
207 VGOVGO VGO/USDT ¥0.022398 1.00 ¥.0224 0.0% 2020-07-11
208 ANKANK ANK/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-20
209 OYEOYE OYE/CNT ¥0.023728 96.28万 ¥2.28万 0.0% 2019-12-20
210 POC-算力糖果POC-算力糖果 POC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 12 小时前
211 GHP-哈希通证GHP-哈希通证 GHP/USDT ¥0.353132 1.54万 ¥5,454.80 0.0% 1 分钟前
212 DCCYDCCY DCCY/CNT ¥0.028383 3.49万 ¥989.54 0.0% 2020-02-11
213 BALICBALIC BALIC/CNT ¥0.023005 1.40万 ¥321.15 0.0% 2019-11-29
214 NTSNTS NTS/USDT ¥0.000435 10.66万 ¥46.41 0.0% 2020-05-31
215 VOCVOC VOC/USDT ¥0.241938 164.58 ¥39.82 0.0% 2020-09-12
216 GEOGEO GEO/USDT ¥2.2329 11.52万 ¥25.72万 0.0% 1 分钟前
217 SPS-生态击变链SPS-生态击变链 SPS/USDT ¥0.011238 1.09万 ¥122.21 0.0% 2019-11-28
218 SHELL-贝壳链SHELL-贝壳链 SHELL/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-19
219 ZILZIL ZIL/USDT ¥0.132357 421.45万 ¥55.78万 0.0% 1 分钟前
220 GOD-比特上帝GOD-比特上帝 GOD/USDT ¥2.7740 2.97 ¥8.24 0.0% 2019-07-06
221 BBOS-老板链BBOS-老板链 BBOS/CNT ¥0.101300 2,905.44 ¥294.32 0.0% 2019-11-16
222 IMC-IMC基因IMC-IMC基因 IMC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 7 小时前
223 GLEGLE GLE/USDT ¥0.192864 68.93万 ¥13.29万 0.0% 1 分钟前
224 NEONNEON NEON/USDT ¥0.027164 58.55万 ¥1.59万 0.0% 1 分钟前
225 CQC-云商链CQC-云商链 CQC/USDT ¥0.019694 50.03万 ¥9,853.74 0.0% 1 分钟前
226 FOR-原力协议FOR-原力协议 FOR/USDT ¥0.264564 202.75万 ¥53.64万 0.0% 1 分钟前
227 ETXETX ETX/USDT ¥0.064515 88.61万 ¥5.72万 0.0% 1 分钟前
228 HATHAT HAT/USDT ¥0.003385 29.79万 ¥1,008.27 0.0% 2020-09-20
229 ATOM三倍做空-阿童木ATOM三倍做空-阿童木 ATOM三倍做空/USDT ¥16.7690 4,314.88 ¥7.24万 0.0% 1 分钟前
230 UPAUPA UPA/ETH ¥0.115059 1.32万 ¥1,523.46 0.0% 2020-05-28
231 UPE-以太神话UPE-以太神话 UPE/CNT ¥0.014815 336.89万 ¥4.99万 0.0% 2019-08-22
232 DAKDAK DAK/USDT ¥0.000000407 13.12亿 ¥534.40 0.0% 1 分钟前
233 LINK三倍做空LINK三倍做空 LINK三倍做空/USDT ¥0.086307 148.41万 ¥12.81万 0.0% 1 分钟前
234 SWRVSWRV SWRV/USDT ¥9.0117 3.06万 ¥27.58万 0.0% 1 分钟前
235 BITPAY-币配公链BITPAY-币配公链 BITPAY/USDT ¥0.061330 1.12 ¥.0687 0.0% 2020-03-20
236 SAR-ASISAR-ASI SAR-ASI/USDT ¥0.053642 11.94万 ¥6,407.17 0.0% 1 分钟前
237 VEDAVEDA VEDA/USDT ¥8.1125 2.47万 ¥20.08万 0.0% 1 分钟前
238 ASMASM ASM/USDT ¥5.1177 2.63万 ¥13.48万 0.0% 1 分钟前
239 HYN-海伯利安HYN-海伯利安 HYN/USDT ¥0.424389 68.11 ¥28.91 0.0% 2020-03-30
240 EPK-以太风云EPK-以太风云 EPK/USDT ¥0.008828 6.99万 ¥617.21 0.0% 1 分钟前
241 NEWBI-牛币NEWBI-牛币 NEWBI/USDT ¥0.000350 4.81万 ¥16.83 0.0% 2020-07-11
242 VASVAS VAS/CNT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-01-03
243 ADELADEL ADEL/USDT ¥4.0814 5.21万 ¥21.28万 0.0% 1 分钟前
244 PAC-宇宙主链PAC-宇宙主链 PAC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-21
245 BTY-比特元BTY-比特元 BTY/CNT ¥0.810166 .0005 ¥.0004 0.0% 1 分钟前
246 ZB-ZB生态ZB-ZB生态 ZB/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 6天前
247 LDSLDS LDS/USDT ¥0.007725 570.39万 ¥4.41万 0.0% 2019-11-28
248 DAIDAI DAI/USDT ¥6.8474 3,814.35 ¥2.61万 0.0% 1 分钟前
249 NSNTNSNT NSNT/USDT ¥0.001793 4,314.71万 ¥7.74万 0.0% 1 分钟前
250 CXCCXC CXC/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-11-24
251 NTC-中子链NTC-中子链 NTC/USDT ¥0.006352 157.86万 ¥1.00万 0.0% 2020-03-28
252 TENDTEND TEND/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-04
253 HZT-黑钻评级HZT-黑钻评级 HZT/USDT ¥0.284742 505.00 ¥143.80 0.0% 2020-05-31
254 SEISEI SEI/USDT ¥0.018111 1.03万 ¥185.69 0.0% 2019-09-13
255 DFDF DF/USDT ¥1.2896 2.63万 ¥3.39万 0.0% 1 分钟前
256 OMOM OM/USDT ¥1.2136 5.04万 ¥6.12万 0.0% 1 分钟前
257 CDMACDMA CDMA/USDT ¥0.002092 343.10万 ¥7,175.90 0.0% 2020-07-22
258 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/CNT ¥36.9763 4,768.49 ¥17.63万 0.0% 1 分钟前
259 AATAAT AAT/ETH ¥0.059659 160.00万 ¥9.55万 0.0% 1 分钟前
260 JTJT JT/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 9 小时前
261 BACC-商业链BACC-商业链 BACC/USDT ¥0.083474 35.69 ¥2.98 0.0% 2020-06-10
262 VOLLARVOLLAR VOLLAR/BTC ¥1.3358 60.96 ¥81.42 0.0% 1 分钟前
263 FIII-飞币FIII-飞币 FIII/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-09-25
264 IPC-知产链IPC-知产链 IPC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-11-05
265 ICSSICSS ICSS/USDT ¥0.002121 33.80万 ¥717.05 0.0% 2019-08-24
266 XTXT XT/USDT ¥0.000000136 1,661.76亿 ¥2.27万 0.0% 2天前
267 ZB-ZB积分ZB-ZB积分 ZB/CNT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 7天前
268 OKB三倍做空-OK币OKB三倍做空-OK币 OKB三倍做空/USDT ¥13.2492 6,077.26 ¥8.05万 0.0% 1 分钟前
269 NMRNMR NMR/USDT ¥212.30 642.42 ¥13.64万 0.0% 1 分钟前
270 UMAUMA UMA/USDT ¥62.1376 3,758.04 ¥23.35万 0.0% 1 分钟前
271 FP-流量支付FP-流量支付 FP/USDT ¥0.008760 140.99万 ¥1.24万 0.0% 1 分钟前
272 ASTAST AST/USDT ¥0.956173 4.66万 ¥4.45万 0.0% 1 分钟前
273 FDSFDS FDS/CNT ¥0.003962 5,855.90万 ¥23.20万 0.0% 2019-12-14
274 OCEAN-海洋协议OCEAN-海洋协议 OCEAN/ETH ¥2.7347 15.50万 ¥42.38万 0.0% 1 分钟前
275 CJZ-财经钻CJZ-财经钻 CJZ/USDT ¥0.001399 8.82万 ¥123.40 0.0% 2020-07-21
276 BTGS-比特狗BTGS-比特狗 BTGS/USDT ¥0.002241 434.23 ¥.97 0.0% 1 分钟前
277 THAPTHAP THAP/USDT ¥0.000679 3.46万 ¥23.52 0.0% 1 分钟前
278 RELREL REL/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-08-02
279 ANY-匿名协议ANY-匿名协议 ANY/CNT ¥0.092196 209.58 ¥19.32 0.0% 2019-09-26
280 LCGLCG LCG/CNT ¥0.000647 3.00万 ¥19.41 0.0% 2020-08-05
281 BNNBNN BNN/USDT ¥0.000173 3,117.02万 ¥5,385.06 0.0% 1 分钟前
282 GUSD-双子星美元GUSD-双子星美元 GUSD/USDT ¥6.7407 9.35 ¥63.03 0.0% 1 分钟前
283 EKT-多链技术EKT-多链技术 EKT/USDT ¥0.030437 31.90万 ¥9,709.09 0.0% 1 分钟前
284 BBRBBR BBR/USDT ¥0.392875 916.00 ¥359.87 0.0% 2020-05-22
285 BOOSTBOOST BOOST/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 11 小时前
286 SHELL-贝壳链SHELL-贝壳链 SHELL/CNT ¥0.001199 1.03万 ¥12.32 0.0% 2019-10-24
287 GUBI-古币链GUBI-古币链 GUBI/CNT ¥0.019928 143.00 ¥2.85 0.0% 2019-09-13
288 MX-抹茶MX-抹茶 MX/USDT ¥0.885546 14.92万 ¥13.21万 0.0% 1 分钟前
289 GOLDGOLD GOLD/USDT ¥10.8663 202.46 ¥2,199.94 0.0% 1 分钟前
290 KIMCHIKIMCHI KIMCHI/USDT ¥0.339774 1,573.66 ¥534.69 0.0% 2020-09-24
291 PTT-质子链PTT-质子链 PTT/USDT ¥0.002138 11.79万 ¥252.08 0.0% 2019-09-27
292 BCH三倍做多-比特现金BCH三倍做多-比特现金 BCH三倍做多/USDT ¥21.6633 6,526.32 ¥14.14万 0.0% 1 分钟前
293 COCCOC COC/USDT ¥0.001416 18.72 ¥.0265 0.0% 2019-10-23
294 GOCGOC GOC/USDT ¥0.000709 5,787.25 ¥4.10 0.0% 2019-10-11
295 ONESONES ONES/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2天前
296 BTGTBTGT BTGT/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-07-02
297 YUNOYUNO YUNO/USDT ¥0.001358 37.48万 ¥509.09 0.0% 1 分钟前
298 TUMTUM TUM/USDT ¥0.182678 18.29万 ¥3.34万 0.0% 1 分钟前
299 HDHD HD/USDT ¥0.000149 2,834.88万 ¥4,235.34 0.0% 1 分钟前
300 EDEEDE EDE/USDT ¥0.014240 1.00万 ¥142.40 0.0% 2019-09-27
301 GOGOGOGO GOGO/USDT ¥0.0000000705 81.26亿 ¥572.87 0.0% 2020-03-25
302 DACCDACC DACC/USDT ¥0.002105 4.99万 ¥105.05 0.0% 2019-11-27
303 UPAUPA UPA/USDT ¥0.057265 8.74万 ¥5,003.66 0.0% 2020-05-28
304 CORNCORN CORN/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 21 小时前
305 GTSGTS GTS/USDT ¥0.461109 2.02万 ¥9,331.24 0.0% 1 分钟前
306 EABC-娱乐通证EABC-娱乐通证 EABC/CNT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-20
307 AMPLAMPL AMPL/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 4天前
308 VCC-隐生宙VCC-隐生宙 VCC/CNT ¥0.070192 7,894.24 ¥554.11 0.0% 2019-10-11
309 B95B95 B95/USDT ¥0.0000225 1,174.43万 ¥263.97 0.0% 2019-11-28
310 DANGXDANGX DANGX/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-10
311 AKROAKRO AKRO/USDT ¥0.091543 195.87万 ¥17.93万 0.0% 1 分钟前
312 CPC-共识星球CPC-共识星球 CPC/USDT ¥0.387017 223.25 ¥86.40 0.0% 2019-11-28
313 BSPBSP BSP/USDT ¥0.313065 83.43万 ¥26.12万 0.0% 1 分钟前
314 CVPCVP CVP/USDT ¥19.8297 7,721.68 ¥15.31万 0.0% 1 分钟前
315 CIC-文产链CIC-文产链 CIC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-12-07
316 SDGJ2013SDGJ2013 SDGJ2013/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-08-18
317 SDGJ2013SDGJ2013 SDGJ2013/CNT ¥197.11 1.20 ¥236.06 0.0% 2020-01-16
318 EMB-欧拉币EMB-欧拉币 EMB/CNT ¥0.003996 2.54万 ¥101.36 0.0% 2019-08-21
319 SANDSAND SAND/USDT ¥0.307367 67.25万 ¥20.67万 0.0% 1 分钟前
320 ERDERD ERD/USDT ¥0.012231 .0170 ¥.0002 0.0% 1 分钟前
321 AKAK AK/USDT ¥2.0597 1.08万 ¥2.23万 0.0% 2020-08-05
322 NBNB NB/USDT ¥0.053807 100.21万 ¥5.39万 0.0% 2020-06-18
323 XUNIXUNI XUNI/USDT ¥0.237685 6,284.57 ¥1,493.75 0.0% 1 分钟前
324 MINIMINI MINI/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 23 小时前
325 GNXGNX GNX/ETH ¥0.169177 4,602.94 ¥778.72 0.0% 1 分钟前
326 AE-阿姨币AE-阿姨币 AE/BTC ¥0.841405 36.56万 ¥30.77万 0.0% 1 分钟前
327 ZORZOR ZOR/USDT ¥0.020920 9,063.49 ¥189.61 0.0% 2020-07-22
328 VCC-隐生宙VCC-隐生宙 VCC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-11-23
329 FRONTFRONT FRONT/USDT ¥2.3728 4.32万 ¥10.26万 0.0% 1 分钟前
330 ODSODS ODS/CNT ¥0.001601 8,349.45万 ¥13.37万 0.0% 2019-08-22
331 FSAFSA FSA/USDT ¥0.033623 18.11万 ¥6,088.56 0.0% 2020-07-30
332 GLB-全球矿场GLB-全球矿场 GLB/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-11-12
333 AUUAUU AUU/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-09-10
334 DOSDOS DOS/USDT ¥1.1925 30.53万 ¥36.40万 0.0% 1 分钟前
335 YMIYMI YMI/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-09-22
336 VBC-万帮链VBC-万帮链 VBC/ETH ¥0.003679 1.20万 ¥44.28 0.0% 2019-11-28
337 BIKIBIKI BIKI/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-11-25
338 TFFCTFFC TFFC/USDT ¥0.087710 200.33万 ¥17.57万 0.0% 2019-11-28
339 JRTJRT JRT/USDT ¥0.531124 31.45万 ¥16.70万 0.0% 1 分钟前
340 CRTCRT CRT/USDT ¥0.682272 505.99 ¥345.22 0.0% 2020-09-23
341 BNB三倍做空-币安币BNB三倍做空-币安币 BNB三倍做空/USDT ¥2.8726 2.92万 ¥8.38万 0.0% 1 分钟前
342 UCNUCN UCN/USDT ¥0.013650 350.04万 ¥4.78万 0.0% 1 分钟前
343 RTC-瑞特链RTC-瑞特链 RTC/USDT ¥0.004754 22.05万 ¥1,048.26 0.0% 1 分钟前
344 RINGRING RING/USDT ¥0.391915 37.71万 ¥14.78万 0.0% 1 分钟前
345 UFCUFC UFC/USDT ¥0.701069 19.94 ¥13.98 0.0% 2020-07-30
346 ECCCECCC ECCC/USDT ¥0.031250 2.19万 ¥685.80 0.0% 2020-08-05
347 SLPSLP SLP/USDT ¥0.240401 5.06万 ¥1.22万 0.0% 1 分钟前
348 TRUE-初链TRUE-初链 TRUE/USDT ¥1.6910 8.04万 ¥13.60万 0.0% 1 分钟前
349 KNCKNC KNC/USDT ¥6.9811 3.83万 ¥26.76万 0.0% 1 分钟前
350 VASVAS VAS/USDT ¥0.402465 294.47 ¥118.52 0.0% 2020-07-11
351 BALICBALIC BALIC/USDT ¥0.003483 217.74万 ¥7,583.45 0.0% 2020-08-05
352 UNCUNC UNC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
353 OLGOLG OLG/USDT ¥0.000374 1.31亿 ¥4.91万 0.0% 1 分钟前
354 ETC-以太经典ETC-以太经典 ETC/BTC ¥37.2867 340.87 ¥1.27万 0.0% 1 分钟前
355 AERGOAERGO AERGO/ETH ¥0.212599 7,605.14 ¥1,616.87 0.0% 1 分钟前
356 SKCSKC SKC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 1天前
357 ETHBEARETHBEAR ETHBEAR/USDT ¥0.588789 63.94万 ¥37.65万 0.0% 2020-09-14
358 CXCCXC CXC/CNT ¥11.9281 946.59 ¥1.13万 0.0% 2019-11-27
359 TRADETRADE TRADE/USDT ¥5.8403 1,868.31 ¥1.09万 0.0% 1 分钟前
360 ETH三倍做空-以太坊ETH三倍做空-以太坊 ETH三倍做空/USDT ¥0.471295 59.94万 ¥28.25万 0.0% 1 分钟前
361 LPLP LP/USDT ¥0.00000220 2.02亿 ¥443.39 0.0% 2020-03-30
362 HBBHBB HBB/USDT ¥0.005433 16.65万 ¥904.36 0.0% 1 分钟前
363 OXTOXT OXT/USDT ¥1.9979 8,355.37 ¥1.67万 0.0% 1 分钟前
364 ABLABL ABL/USDT ¥0.004754 12.75万 ¥605.87 0.0% 1 分钟前
365 GECTGECT GECT/USDT ¥0.287123 13.61万 ¥3.91万 0.0% 1 分钟前
366 LTC三倍做多-莱特币LTC三倍做多-莱特币 LTC三倍做多/USDT ¥12.0676 6,641.57 ¥8.01万 0.0% 1 分钟前
367 WTB-世贸元链WTB-世贸元链 WTB/USDT ¥1.0954 10.72万 ¥11.74万 0.0% 1 分钟前
368 MTAMTA MTA/USDT ¥17.4080 1.54万 ¥26.80万 0.0% 1 分钟前
369 BAEBAE BAE/USDT ¥0.002791 10.71 ¥.0299 0.0% 2019-12-30
370 ATHENAATHENA ATHENA/USDT ¥0.921826 40.01万 ¥36.88万 0.0% 2019-10-14
371 PADPAD PAD/USDT ¥0.001243 213.28万 ¥2,650.60 0.0% 1 分钟前
372 SPASPA SPA/USDT ¥0.112052 13.97万 ¥1.57万 0.0% 1 分钟前
373 SAR-ESSAR-ES SAR-ES/USDT ¥0.330633 9.85万 ¥3.26万 0.0% 1 分钟前
374 IMG-图像币IMG-图像币 IMG/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-03
375 UPAUPA UPA/BTC ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2020-05-10
376 PAC-宇宙主链PAC-宇宙主链 PAC/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 3天前
377 XRTXRT XRT/USDT ¥91.6934 1,963.11 ¥18.00万 0.0% 1 分钟前
378 GHP-哈希通证GHP-哈希通证 GHP/CNT ¥0.115124 38.71万 ¥4.46万 0.0% 2019-12-02
379 ANY-匿名协议ANY-匿名协议 ANY/USDT ¥0.783959 .0001 ¥.0001 0.0% 2019-09-27
380 KGC-氪星球KGC-氪星球 KGC/ETH ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-19
381 DRE-达尔文DRE-达尔文 DRE/USDT ¥0.015624 10.22 ¥.16 0.0% 2019-10-11
382 GDPGDP GDP/USDT ¥0.126686 43.67万 ¥5.53万 0.0% 2019-11-01
383 VOKENVOKEN VOKEN/USDT ¥0.013392 41.02万 ¥5,493.16 0.0% 2019-08-22
384 DBBCDBBC DBBC/USDT ¥0.516795 18.49万 ¥9.55万 0.0% 1 分钟前
385 NEXONEXO NEXO/ETH ¥1.0105 47.65万 ¥48.15万 0.0% 1 分钟前
386 LXT-闪付币LXT-闪付币 LXT/USDT ¥0.010567 3,755.78万 ¥39.69万 0.0% 1 分钟前
387 FAFA FA/USDT ¥1.3501 5.39 ¥7.28 0.0% 1 分钟前
388 DMGDMG DMG/USDT ¥2.3911 7.56万 ¥18.09万 0.0% 1 分钟前
389 GUBI-古币链GUBI-古币链 GUBI/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-08-24
390 OKGOKG OKG/USDT ¥0.283688 55.14 ¥15.64 0.0% 2019-10-11
391 TOMO三倍做空TOMO三倍做空 TOMO三倍做空/USDT ¥0.001107 107.98万 ¥1,195.28 0.0% 1 分钟前
392 BRC-贝尔链BRC-贝尔链 BRC/USDT ¥1.8597 16.94万 ¥31.51万 0.0% 2020-06-20
393 ETET ET/USDT ¥0.012835 1.89万 ¥242.71 0.0% 1 分钟前
394 MCSSMCSS MCSS/USDT ¥0.0 0 ¥0 0.0% 2019-10-16
395 MFTMFT MFT/USDT ¥0.011422 3,558.16万 ¥40.64万 0.0% 1 分钟前
396 STLSTL STL/USDT ¥0.000000679 5.35亿 ¥363.64 0.0% 1 分钟前
397 ATISATIS ATIS/USDT ¥12.3576 1.57万 ¥19.38万 0.0% 1 分钟前
398 JNTK-锦鲵JNTK-锦鲵 JNTK/USDT ¥0.000706 1.84万 ¥13.02 0.0% 2020-03-28

ZT.COM区块链数字资产交易平台,是买币最方便的交易所,合规、安全、可信、稳定又贴心,值得信赖。100余项安全与风控措施,每秒10万笔的撮合效率,方便快捷的C2C服务,秒充秒提,给你五星级的交易体验。ZT.COM交易所支持比特币(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)、莱特币(Litecoin)、EOS、AE等全球优质资产的7*24交易。

交易平台成交额排行榜
排名 交易所 成交量
1 CFMcoinCFMcoin ¥481,500.60万亿
2 GGBTCGGBTC ¥54,964.11万亿
3 Bithumb GlobalBithumb Global ¥9,672.62亿
4 XstarXstar ¥9,002.18亿
5 BITKERBITKER ¥6,378.51亿
6 EMEXEMEX ¥1,319.21亿
7 热币全球热币全球 ¥857.70亿
8 ANTCoinANTCoin ¥636.15亿